Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

K prohlášení premiéra Andreje Babiše o objednávání trestního stíhání

Česká advokátní komora (ČAK) se seznámila s prohlášením předsedy vlády Andreje Babiše proneseným dne 19. 1. 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o tom, že „žijeme v zemi, kde si můžeme objednat stíhání a dostat někoho do vězení“.

ČAK považuje prohlášení Andreje Babiše, které zpochybňuje nestrannost všech orgánů činných v trestním řízení, za velmi závažné. Uvědomujeme si, že jde o vyjádření obviněného, a tedy součást jeho obhajoby. Nemůžeme však přehlédnout, že se současně jedná o prohlášení předsedy vlády České republiky, který má k dispozici důvěrné informace bezpečnostních složek a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

ČAK považuje za nezbytné, aby bylo podezření předsedy vlády příslušnými orgány, zejména pak ministrem spravedlnosti, ministrem vnitra a nejvyšším státním zástupcem, důkladně a objektivně prověřeno. Potvrdí-li se pravdivost premiérových slov, je nezbytné přijmout zásadní opatření k obnově zákonnosti. V opačném případě je třeba informovat veřejnost, že tvrzení předsedy vlády nebyla pravdivá.

Jedině tak bude obnovena důvěryhodnost justice jako celku, kterou předseda vlády svým prohlášením zpochybnil.

vedení České advokátní komory

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz