Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vzdělávací akce a projekty

ČAK klade důraz na vzdělávání a prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů pořádá mnoho vzdělávacích a společenských akcí s mezinárodním prvkem. Mnohé z těchto akcí a studijních pobytů jsou pravidelného rázu a jsou pořádány každý rok:

ČAK nadále udržuje úzkou spolupráci s Akademií evropského práva (ERA), se kterou pro české advokáty a koncipienty vyjednala 25% slevu na vzdělávací akce ERA po celé Evropě. ČAK prostřednictvím Odboru MEZ však zajišťuje pravidelně i konference a semináře ERA v Praze.

Odbor MEZ zajišťuje i další přednášky v cizích jazycích. Pro frankofonní zájemce pořádáme česko-francouzské semináře, např. i ve spolupráci s Asociací Masaryk.

Pro příznivce němčiny (ale nejen pro ně, neboť je zajištěno tlumočení do českého jazyka) se na podzim připravuje tradiční každoroční Česko-německo-slovenské advokátní forum  ČAK se ujímá organizace jednou za čtyři roky.

Pro zájemce o americké právo pořádáme studijní pobyt John Marshall Law School

Rozvoj moderních technologií přináší nové postupy také v rámci vzdělávání - ČAK proto realizuje i tzv. distanční vzdělávání v rámci programu HELP Rady Evropy

ČAK se také zapojuje do rozličných evropských projektů.

A konečně, aby měli čeští advokáti možnost načerpat  praktické zkušenosti přímo v zahraničí, nabízí ČAK každým rokem Advokátní stáž ve Francii a Advokátní stáž v Německu – částečně hrazenou z finančních prostředků zahraničních partnerů.

Odbor MEZ též každoročně pořádá oblíbený studijní pobyt pro advokáty a advokátní koncipienty u Studijní pobyt u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku  nebo u SDEU v Lucemburku.

ČAK je rovněž partnerem elektronické právní knihovny Pařížské advokátní komory Grande Bibliothèque du Droit“, v níž mohou čeští advokáti zveřejňovat své příspěvky, a to v češtině, francouzštině a angličtině.

ČAK prostřednictvím Odboru MEZ organizuje i mnoho dalších vzdělávacích akcí s mezinárodním prvkem  a též klade důraz na informovanost advokátů o mezinárodním dění. Stálé zastoupení ČAK v Bruselu zajišťují pravidelný tok  informací z Evropské unie ve formě shrnutí nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí a legislativních aktů, jež se dotýkají advokátů. Tato souhrnná informace pod názvem „Aktuality z  Evropské unie“ je zveřejňována  jednou za dva měsíce již čtvrtým rokem  na webových stránkách Odboru mezinárodních vztahů ČAK a nově i v Bulletinu advokacie online. Odbor MEZ dále překládá do češtiny i pravidelný Newsletter CCBE, ve kterém je obsaženo shrnutí všech zásadních aktivit této  evropské organizace, jejímž je ČAK dlouholetým aktivním členem.

Pro více informací prosím pravidelně sledujte „Aktuální informace“ pod rubrikou „Mezinárodní vztahy“ na webových stránkách ČAK.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi