Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Informovaná rodička? Utopie

6.11.2017, Lidové noviny, str. 14, Šarlota Šudrychová

Dvojice advokátek usiluje o zlepšení informovanosti žen v českých porodnicích.
Přestože mají budoucí matky v těhotenství starostí až nad hlavu, snadno se k nim může přidat i přístup českých porodnic. Ať už jde o nerespektování přání rodit v přítomnosti minima zdravotnického personálu či nedostatek informací týkajících se průměrného počtu invazivních zákroků v konkrétní porodnici.
 V porodnictví je – stejně jako v ostatních lékařských oborech – třeba informovaného souhlasu ze strany rodičky. To znamená, že se jí musí dostat potřebných informací o porodu a následné péči. Kvalita informovanosti bývá ale ve skutečnosti velký problém, domnívají se advokátky Adéla Hořejší a Zuzana Candigliota.
 „Neznám oblast, kde by bylo právo více v rozporu s realitou. Porodnictví v aplikační praxi funguje na základě zvyklostí. Nejsou zde relevantní zdroje, na jejichž základě by došlo k informovanému souhlasu. Právo na informovaný souhlas jako by v porodnictví neplatilo,” řekla Adéla Hořejší na semináři pražského studentského spolku Common Law Society.
 Upozornila také na to, že souhlas bývá porodnici poskytován jen čistě formálně na formuláři bez předchozí debaty k oboustranné spokojenosti. Spousta porodnic tento souhlas navíc neposkytuje rodičkám dopředu, čímž budoucím matkám upírá možnost předem se seznámit s poskytovanými službami. „Porod je přitom specifický v tom, že od určité fáze nelze volit jiného poskytovatele,” uvedla brněnská advokátka Zuzana Candigliota.

Provedou mi nástřih? Tajné!

Budoucím rodičkám se navíc nedostává potřebných dat. Jde například o informaci, v kolika případech činí daná porodnice nástřih hráze nebo jaký počet císařských řezů připadá na konkrétní porodnici. Za dostupnost těchto informací bojuje již od roku 2014 bioložka Jarmila Hnilicová, jejíž žádost o poskytnutí konkrétních dat byla ze strany Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČRněkolikrát zamítnuta. „Nedostupnost informací, například to, zda konkrétní porodnice provádí nástřih v osmdesáti nebo patnácti procentech, taktéž ovlivňuje informovaný souhlas,” tvrdí Adéla Hořejší. Problém ale netkví jen ve formálnosti či nedostatku dat pro poskytnutí opravdu informovaného souhlasu, ale taktéž v několika souvisejících záležitostech, jako je separace dítěte od matky následující bezprostředně po porodu či boj proti vysokému počtu zdravotnického personálu, který je u porodu přítomen. Hořejší i Candigliota se shodují, že ačkoli by některé matky raději rodily v nemocnici, uchylují se k domácím porodům, neboť ty jim naplnění těchto přání umožní.
 Častým argumentem při jakémkoli nesouhlasu rodičky s postupem porodnice bývá, že lékaři vědí, co je pro dítě nejlepší. „Zdravotníci se často pasují do role advokáta dítěte,” říká Adéla Hořejší. Zároveň ale upozorňuje na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který v případu paní Vo, jíž byla nešťastnou záměnou jmen provedena interrupce v šestém měsíci těhotenství, jasně deklaroval, že zájem matky a dítěte je implicitně shodný: „Do tohoto vztahu lze vstoupit jen v případě, že dítě je bezprostředně ohroženo na životě.”
 Porušení informovaného souhlasu ze strany zdravotnického personálu v některých případech vede až k soudním sporům, kdy se rodičky uchylují k žalobám na ochranu osobnosti. České soudy nižších instancí ale v těchto případech podle advokátek vnímají postup lékaře, pokud nebyla dítěti způsobena újma, jako odborně správný postup. Je však otázkou, jak se k věci postaví vyšší soudy.
 Budoucím rodičkám, které nesouhlasí s formalizovaným postupem porodnic, advokátky radí, aby se vymezily dostatečně efektivně, komplexně a bez nátlaku, neboť mnohé porodnice si dle nich ani neuvědomují jiné možnosti a přístupy k porodu.

V porodnictví je právo v rozporu s realitou. Právo na informovaný souhlas jako by tam neplatilo. Adéla Hořejší advokátka

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi