Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Advokátům se bude dařit vždycky

6.11.2017, Lidové noviny, str. 15, Kateřina Kolářová, Kristián Léko

Meziročně se ale český trh právních služeb výrazně propadl, říká Miroslav Chochola, organizátor žebříčku Právnická firma roku

Na dnešním galavečeru v pražském paláci Žofín budou již podesáté vyhlášeny výsledky advokátního žebříčku Právnická firma roku. Za projektem stojí Miroslav Chochola a jeho firma Epravo.cz. Jak žebříček funguje a jak se bude trh právních služeb vyvíjet?

* LN Jaká jsou kritéria, podle kterých advokátní kanceláře hodnotíte?

 Na základě dotazníků, jež nám kanceláře posílají, hodnotí náš interní tým čtyř lidí významnost, náročnost a právní složitost transakcí. Finanční objem roli nehraje. Druhou polovinu tvoří asi 170 hodnotitelů. Vybíráme osobnosti, které přicházejí do styku s výsledky činností advokátních kanceláří. Bráníme se tomu, aby to byli přímo zadavatelé právních služeb. Podnikových právníků je v řadách hodnotitelů minimum, z velké většiny jsou to členové představenstva společností.

* LN Snažíte se zajistit objektivitu hodnocení také obměnou hodnotitelů? Přiznejme si, v některých kategoriích se jména vítězů opakují dlouhou řadu let.

 Meziročně obměňujeme zhruba dvacet procent hodnotitelů. Výsledky se meziročně shodují zhruba ze dvou třetin. U absolutních vítězů jednotlivých kategorií jsou změny menší, kolem deseti až patnácti procent. Je to spíše dáno tím, že některé advokátní kanceláře jsou opravdu dominantními lídry v daných oborech. Například PRK Partners je zavedená bankovní firma a Weil, Gotschal &Manges jsou téměř u každé mezinárodní arbitráže. To jsou nezpochybnitelní lídři a sesadit je z trůnu je poměrně těžké.

* LN Právnická firma roku si za deset let existence nepochybně renomé získala, ale přesto je pár kanceláří, které se žebříčku neúčastní. Snažíte se je nějak přesvědčit, nebo účast necháváte na jejich vůli?

 Volba je na jednotlivých kancelářích. Nenutíme nikoho, aby se do žebříčku zapojil. Vždy na začátku července obešleme celou skupinu kanceláří, o kterých si myslíme, že by do žebříčku měly být zařazeny. Letos se zapojilo 67 kanceláří. Jsou dvě kanceláře, jež se dlouhodobě nezapojují – Kocián Šolc Balaštík a BBH.

* LN Firmy do dotazníku vyplňují jména svých klientů a objemy transakcí, k čemuž potřebují souhlas klienta. Může se tedy stát, že kanceláře nemohou do reportu vyplnit úplně všechno?

 To se týká hlavně velké a střední advokacie. Záleží to ale i na věku partnerů, kdy velké dynamické kanceláře mají od většiny klientů souhlas reportovat. Střední stav nebo konzervativnější kanceláře nemusí mít vždy takový souhlas. Když vyhodnocujeme kategorii regionálních kanceláří, tam firmy většinou souhlas nemají a nemohou referovat pro ně třeba klíčovou transakci. My ale pro hodnocení potřebujeme jméno klienta, konkrétní deal a popis mandátu. U transakcí ještě vyžadujeme identifikaci právníků protistrany, kteří na projektu pracovali.

* LN Nakolik je pro nově vznikající kancelář reálné dostat se do žebříčku?

 Určitě to možné je, ale není to otázka jednoho roku. Nová kancelář se z roku na rok vítězem stát nemůže. Mohu třeba zmínit nováčka v ratingu – advokátní kancelář Legalité, kterou s kolegy založil Vít Horáček. Ta dokázala postavit výborný tým pracovního práva pod vedením Marie Janšové – a v žebříčku už figuruje.

* LN Co se týče objemu transakcí, sledujete v nějakém oboru výrazný nárůst a naopak v jiném pokles?

 V meziročních součtech jsme oproti minulému roku letos zaznamenali velký meziroční propad finančních objemů. Vyjma kapitálových trhů, kde byl nárůst pětiprocentní, řešení sporů a arbitráží se 16procentním a daňového práva s 11procentním nárůstem, se ostatní finančně měřitelné kategorie (nikoli tedy hospodářská soutěž, pracovní či korporátní právo – pozn. red.) objemově propadly. Největší propad jsme zaznamenali v restrukturalizacích a insolvencích, kde byly finanční objemy o 71 procent nižší než v předchozím roce! I přes obrovský propad je v tomto oboru reportován finanční objem přes 307 miliard korun. Na pokles měly vliv velké restrukturalizace a insolvence, často i s přes hraničním dosahem, které se vypořádávaly v roce 2016. O podrobnostech ale mluvit nemohu.

* LN Takže celý trh může ovlivnit jedna transakce? V současné době se například připravuje rozdělení ČEZ, co to s trhem právních služeb může udělat?

 Ano, objemem transakcí mohou zahýbat jedna nebo dvě kauzy. Pokud se bude rozdělovat korporace, jako je ČEZ, v souvisejících kategoriích to zanechá určitě velkou stopu.

* LN Promítl se do žebříčku třeba vstup čínských investorů do českých firem?

 Ano, v posledních dvou letech toho bylo hodně. Je veřejně známo, které kanceláře pro ně pracují i v jakých objemech. To je klasická akviziční práce, kdy si zahraniční investor najme renomovanou lokální kancelář, jež pro ně pracuje. Ty transakce byly velké a zajímavé, takže se pochopitelně v žebříčku promítly, zejména v kategorii nemovitostí a fúzí a akvizic.

* LN Dalo by se říci, že jsou tady nějaké nové „trendy“ obory, o kterých dříve skoro nikdo nevěděl a dnes je s nimi spojen značný byznys?

 Hitovkou roku je GDPR (nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů, platné od května příštího roku – pozn. red.). Řada kanceláří o právo informačních technologií dříve ani nezavadila a dnes mají balíčky služeb a specialisty na GDPR. Boom zažívá obor kyberbezpečnosti a práva informačních technologií. Před pěti lety bylo v oblasti IT referovaných 10 miliard, dnes je to 90 miliard korun. Nárůst je vždy spojený s novou domácí nebo evropskou regulací. To se týkalo třeba trestní odpovědnosti právnických osob, kdy masivně narostla oblast trestního práva a complience agendy. Dodnes jsou trestní právníci v Česku naprosto nedostatkové zboží.

* LN Když vidíte výsledky za letošní rok, máte nějaký výhled, jak to bude příští rok? Kde to bude klesat a stoupat?

 Nejsou bohužel vysledovatelné žádné zákonitosti. Nikdy jsme to nebyli schopni odhadnout. Ale advokátům se vždycky bude dařit dobře. Buď budou fungovat fúze a akvizice, nebo restrukturalizace a insolvence. (smích)

* LN Když se podíváme na výsledky žebříčku, vedou český právní trh zahraniční, nebo tuzemské kanceláře?

 Pokud se na to díváme optikou výsledků kategorií, tak zhruba polovina vítězů jsou ryze české kanceláře. Z pohledu tržeb a profitu na advokáta v kanceláři jsou ale dominantní zahraniční kanceláře, s jednou jedinou výjimkou. Hodně věcí je síťová práce, kde je nastavená i síťová cena. Nedávno mi smutně jeden český advokát říkal, že práce, za kterou si vyúčtoval 100 tisíc korun, si na druhé straně za obdobný rozsah služeb zahraniční advokátní kancelář vyfakturovala také 100 tisíc, ale eur.

* LN Advokacie vstupuje do nové éry a bude se jí muset přizpůsobit. V nově zvoleném vedení České advokátní komory zasedá řada čelných zástupců advokátních kanceláří, které se těší vedoucímu umístění v žebříčku Právnická firma roku. Máte pocit, že českou advokacii mohou nějak změnit či posunout?

 Advokacie se musí změnit. Změna by ale neměla být revoluční, ale evoluční. Advokacie se musí vypořádat s elektronickou advokacií, s nelegálním poskytování právních služeb a řadou dalších témat. Myslím si, že zástupci velkých advokátních kanceláří mohou přinést spoustu nových pohledů a velkou zkušenost.

Celý trh právních služeb může ovlivnit jediná transakce. Pokud by se rozděloval ČEZ, tak to v žebříčku zanechá velkou stopu.

Právní byznysmen * Třiačtyřicetiletý podnikatel Miroslav Chochola v 90. letech vystudoval pražskou právnickou fakultu, ale jak sám říká, dělat právníka ho nebavilo. V roce 2000 proto založil firmu Epravo.cz, která primárně provozuje stejnojmenný odborný web, má ale řadu vedlejších projektů – vydává několik periodik nebo provozuje internetové školící centrum. * Epravo.cz je také organizátorem dvou prestižních událostí českého právního světa. V roce 2005 se poprvé uskutečnil galavečer Právník roku, na kterém jsou ve spolupráci s profesními komorami oceňováni významní právníci v několika kategoriích. V roce 2008 se pak konal první ročník žebříčku Právnická firma roku, který hodnotí advokátní kanceláře.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi