Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nepřehlédněte! Možné zneužití postavení advokáta

Mgr. Tomáš Brožek, LL.M., advokát se sídlem Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 oznamuje prostřednictvím ČAK třetím osobám, že ve vztahu k jeho osobě pravděpodobně mohlo dojít k další variantě zneužití postavení advokáta. Zneužití spočívá v tom, že úpadce („údajný klient“) je kontaktován zprostředkovatelem (pokoutníkem, vinklářem), který úpadci za současného převzetí finanční zálohy slíbí, že jeho kauzu předá k dořešení jmenovitě označenému advokátu.

Když se úpadce po nějaké době informuje u označeného advokáta, v jaké fázi se jeho věc nachází, dozví se, že advokát ho nezastupuje (ostatně nebyl k tomu ani zplnomocněn…), jméno pokoutníka mu není známé a žádnou zálohu na poskytnutí očekávané právní služby také nepřevzal.
Dotyčný advokát již podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

odbor vnějších vztahů ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi