Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Memorandum o spolupráci mezi právnickými profesemi

Jednota českých právníků (JČP), která považuje za své hlavní poslání rozvoj právní kultury, právního státu a právního povědomí občanů, iniciovala podpis Memoranda o spolupráci mezi JČP a jednotlivými organizacemi sdružujícími právnické profese.

V pondělí, 25. 9. 2017 bylo ve Werichově vile toto memorandum podepsáno. Za JČP ho podepsal její předseda Pavel Rychetský, za NK ČR prezident Radim Neubauer, za EK ČR viceprezident Vladimír Plášil, za SU ČR prezidentka Daniela Zemanová, za USZ ČR prezident Jan Lata a za UPP ČR prezidentka Marie Brejchová.

Slavnostního aktu podpisu se zúčastnil i nově zvolený předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, který vysvětlil v tuto chvíli pod memorandem chybějící podpis České advokátní komory.

Vznikající iniciativa přišla totiž v momentu těsně před 7. sněmem ČAK, a tak nebyl časový prostor memorandum řádně projednat v širším kolokviu volených orgánů ČAK v situaci, kdy se ČAK neměla možnost na přípravě jeho obsahu podílet.

Nově zvolené orgány ČAK se v nejbližším časovém horizontu iniciativou JČP budou zcela jistě zabývat, jak přítomné ujistil předseda Jirousek, a v budoucnu se k němu případně připojí. Předseda ČAK rovněž připomněl, že to v minulosti ostatně byla právě Česká advokátní komora, která razila nutnost přátelské spolupráce mezi jednotlivými právnickými profesemi, tak, aby z ní měla prospěch celá česká justice a společnost.Zleva: prezident USZ ČR Jan Lata, prezidentka SU ČR Daniela Zemanová, předseda pražské pobočky JČP Martin Foukal, předseda JČP Pavel Rychetský, viceprezident EK ČR Vladimír Plášil, prezident NK ČR Radim Neubauer a zcela vpravo nový předseda ČAK Vladimír Jirousek

(icha)
Foto: Jakub Syrůček

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz