Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK

Automatický přihlašovací systém Vám, advokátním koncipientům, umožní snadné přihlašování na školení a semináře, které pro Vás pořádáme ve školících prostorách v Praze a v Brně.

Od 1. srpna 2017 je zprovozněn aktualizovaný přihlašovací systém, který je uživatelsky komfortnější:

  • registraci provádíte zadáním svého evidenčního čísla advokátního koncipienta
  • po jeho uvedení se v zadávací masce předvyplní Vaše základní přihlašovací údaje
  • pokud chcete uvést jinou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení o registraci, vypište ji
  • po dokončení registrace Vám bude zaslán potvrzovací e-mail; tento nemažte, obsahuje link na automatické odhlášení
  • odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovací linku můžete provést do jedné hodiny před zahájením semináře (tedy u dopoledního semináře do 8:00 hodin, u odpoledního semináře do 12:00 hodin)
  • nově Vám bude po provedení automatického odhlášení na zadanou e-mailovou adresu doručeno potvrzení o odhlášení
  • odhlášení nebo případnou omluvu po hodině uzávěrky nám sdělte buď telefonicky nebo zašlete e-mailem.

AUTOMATICKÝ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM

Upozorňujeme Vás, že neomluvená neúčast advokátního koncipienta na školení a povinných seminářích by mohla být posouzena jako kárné provinění - viz. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 12.března 2007 v platném znění.

Dále Vás také upozorňujeme na omezenou kapacitu přednáškových místností. Příchozí, kteří nejsou zaregistrováni prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na daný seminář, budou na přednášku vpuštěni pouze v případě volných míst. Koncipienty, kteří se na jednotlivé semináře přihlásí, žádáme, aby dodržovali dobu zahájení seminářů. Pokud se dostaví po zahájení semináře, nemusí být - v případě velkého zájmu – již vpuštěni.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte:

odbor výchova a vzdělávání ČAK v Praze
Národní 10 (vchod z Voršilské 14), 110 00 Praha 1

Karolína Kocourová, tel.: 273 193 252, e-mail: kocourova@cak.cz

Pobočka ČAK v Brně
Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno
Mgr. Lenka Danilišin, tel.: 513 030 115, e-mail: danilisin@cak.cz

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz