Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK

Automatický přihlašovací systém Vám, advokátním koncipientům, umožňuje snadné přihlašování na školení a semináře, které pro Vás pořádáme ve školících prostorách v Praze a v Brně nebo - v případě nemožnosti pořádat semináře prezenčně – online, prostřednictví aplikace Cisco Webex.

Postup pro přihlášení se na školení či seminář:

 • registraci provedete zadáním svého evidenčního čísla advokátního koncipienta
 • po jeho uvedení se v zadávací masce předvyplní Vaše základní přihlašovací údaje
 • pokud chcete uvést jinou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení o registraci (případně pozvánka na událost Webex), vypište ji
 • po úspěšném dokončení registrace (objeví se zpráva „Děkujeme Vám za registraci na akci.“) Vám bude zaslán potvrzovací e-mail; tento nemažte, obsahuje link na automatické odhlášení
 • odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovací linku v případě prezenčně pořádaných akcí můžete provést do jedné hodiny před zahájením semináře (tedy u dopoledního semináře do 8:00 hodin, u odpoledního semináře do 12:00 hodin)
 • odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovacího linku u online pořádaných akcí můžete provést pouze do 24 hodin před zahájením semináře
 • po provedení automatického odhlášení Vám bude na zadanou e-mailovou adresu doručeno potvrzení o odhlášení
 • odhlášení nebo případnou omluvu po hodině uzávěrky můžete sdělit odpovídající osobě (kontakty viz níže) buď telefonicky nebo emailem.

AUTOMATICKÝ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM

Upozorňujeme Vás, že neomluvená neúčast advokátního koncipienta na školení a povinných seminářích by mohla být posouzena jako kárné provinění - viz. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 12.března 2007 v platném znění.

Při pořádání seminářů prezenční formou Vás upozorňujeme na omezenou kapacitu přednáškových místností. Příchozí, kteří nejsou zaregistrováni prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na daný seminář, budou na přednášku vpuštěni pouze v případě volných míst. Koncipienty, kteří se na jednotlivé semináře přihlásí, žádáme, aby dodržovali dobu zahájení seminářů. Pokud se dostaví po zahájení semináře, nemusí být, v případě velkého zájmu, již vpuštěni.

Při pořádání seminářů online Vám bude cca den před konáním zaslána pozvánka do události Webex. Pokud se uvolní v době před konáním online semináře kapacita, může být obsazena dalším zájemcem. Mail se žádosti o případné přihlášení na seminář zašlete nejpozději hodinu před konáním semináře odpovědné osobě.

Upozorňujeme: po zahájení události ve Webexu již nelze přihlášení nového účastníka provést, neboť by byl připojen jako neregistrovaný uživatel a nebylo by možné mu absolvování semináře uznat.
 

Kontakty:

semináře pořádané odborem výchovy a vzdělávání - Helena Adamová, tel.: 273 193 254, e-mail: adamova@cak.cz
Myslíkova 258/8, Praha 2


semináře pořádané pobočkou ČAK v Brně - Mgr. Lenka Danilišin, tel.: 513 030 115, e-mail: danilisin@cak.cz
Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi