Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

JUDr. Karel Čermák, dr. h. c. (* 13. 9. 1934 † 19. 6. 2017)

Dne 19. června 2017 zemřel v Praze ve věku nedožitých 83 let bývalý předseda České advokátní komory JUDr. Karel Čermák.

Doktor Karel Čermák se narodil 13. září 1934 v Praze. V roce 1959 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1961-1990 působil jako advokát v Advokátní poradně číslo 1, Praha, od roku 1990 jako starší společník AK Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.), která je největší českou advokátní kanceláří zaměřenou na patentové právo.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. V roce 1968 byl zvolen předsedou tehdejšího Městského sdružení advokátů v Praze, v roce 1969 ale na tuto funkci rezignoval poté, co odmítl vstup do KSČ i jakoukoli jinou spolupráci s normalizačním režimem.

Po pádu komunismu se autorsky podílel na vzniku nových advokátních a stavovských předpisů, včetně zákona o advokacii, etického kodexu a pravidel soutěže advokátů. V letech 1990 až 1994 a znovu v letech 1996 až 2001 byl předsedou České advokátní komory. Rozhodujícím způsobem se zasloužil o opětovné zařazení české advokacie mezi moderní advokacie evropského typu i o sloučení České advokátní komory s Komorou komerčních právníků v roce 1996. Právě pod jeho vedením vznikl v České republice jednotný advokátní stav.

Doktor Čermák se specializoval na právo duševního vlastnictví a arbitráž. Kromě mateřštiny ovládal angličtinu, němčinu a francouzštinu, jeho encyklopedické vzdělání, obrovský rozhled a smysl pro ironii byly legendární. Působil jako rozhodce u Rozhodčího soudu při České hospodářské komoře a České agrární komoře, u Rozhodčího soudu při Mezinárodní hospodářské komoře ve Vídni a Mezinárodního arbitrážního centra pro duševní vlastnictví v Ženevě. V roce 1994 obdržel „Vyznamenání za zásluhy o Republiku Rakousko“, udělenou prezidentem Rakouské republiky. Byl členem grémia Jednoty českých právníků, která mu v roce 1996 udělila stříbrnou a v roce 2014 zlatou medaili Antonína rytíře Randy.

V září 2003 byl jmenován ministrem spravedlnosti ve vládě vedené Vladimírem Špidlou (jako nestraník za ČSSD). Ve funkci nahradil Pavla Rychetského po jeho nástupu do čela Ústavního soudu. V červnu 2004 na ministerskou funkci rezignoval a vrátil se do advokacie.
V roce 2005 vstoupil jako první osobnost do Právnické síně slávy, a to během historicky prvního galavečera Právníka roku, který se konal 15. listopadu 2005 v Praze.

Byl dlouholetým spolupracovníkem Bulletinu advokacie. V roce 2000 vydalo nakladatelství Linde Praha, a. s., jeho knihu Advokacie & úvahy souvisící, výbor jeho esejů pro Bulletin advokacie z let 1990 až 2000; v roce 2010 vydala Česká advokátní komora druhý výbor jeho sloupků z let 2000 až 2010 pod názvem Proč je právo tlusté. U příležitosti oslav šedesátin Bulletinu advokacie dne 19. října 2016 v Praze byl doktor Čermák jedním z šestnácti oceněných osobností, které se zasloužily o rozvoj časopisu. Jeho poslední příspěvek pro BA, který vyšel v čísle 3/2017, nesl název „Lawyers First“.

O všeobecné úctě právnické obce k této výjimečné osobnosti svědčilo i „symposion čili disputace o právu, spravedlnosti a právnících“ k jeho osmdesátým narozeninám, které uspořádalo několik významných českých advokátních kanceláří dne 3. prosince 2015 v Martinickém paláci na Hradčanském náměstí v Praze.

Jeho odchod je pro českou advokacii nenahraditelnou ztrátou.

Čest jeho památce!

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi