Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanovisko CCBE k návrhu nařízení Komise Dublin IV

Dne 16. září 2016 vydala CCBE stanovisko k návrhu nařízení Komise COM(2016) 270, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, které je reformou nařízení 604/201 Dublin III. CCBE zastává názor, že návrh nového nařízení v několika oblastech ještě více komplikuje stávající systém, a to zejména tím, že: nevytváří žádná kritéria pro určení státu zodpovědného za posuzování žádosti; vytváří tzv. předběžné posouzení pro stát, jehož kompetence je založena na základě doručení první žádosti o mezinárodní ochranu; limituje přesun do jiného členského státu pod hrozbou sankcí; vytváří překážky pro nezletilé bez doprovodu pro aplikaci diskrečních ustanovení; vytváří opravný mechanismus usídlení pro spravedlivé rozdělení zodpovědnosti mezi jednotlivé členské státy, což z velké části kopíruje v současnosti aplikovaný dočasný mechanismus relokace, který se ukázal být neúspěšným. Z těchto důvodů navrhuje CCBE zpětvzetí návrhu a jeho kvalitativní přepracování tak, aby odpovídal mezinárodním lidskoprávním standardům.

Celé stanovisko CCBE je k dispozici v anglickém jazyce zde

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi