Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

JUDr. Balík zvolen předsedou výboru PECO

Dne 17. února 2017 byl JUDr. PhDr. Stanislav Balík, vedoucí české delegace při Radě evropských advokátních komor (CCBE), zvolen předsedou CCBE výboru PECO (Výbor pro střední a východní Evropu), jednoho znejvýznamnějších výborů CCBE. Ve funkci vystřídal Ranka Pelicariće z Chorvatska, který byl zvolen třetím vice-prezidentem CCBE.

Cílem Výboru PECO je podporovat státy střední a východní Evropy v prosazování principu právního státu a při činnostech na vnitrostátních právních reformách. Dále Výbor PECO průběžně monitoruje a analyzuje soudní procesy, ve kterých figurují advokáti jako oběti porušení lidskoprávních ustanovení, nebo kde jsou jejich práva ohrožena. Výbor PECO je tvořen jak členy CCBE, tak i přidruženými advokátními komorami a komorami s pozorovatelským statusem. K činnosti na Výboru PECO jsou přizvány rovněž advokátní komory za třetích zemí.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi