Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nejen hrozba kriminálu. Anna Šabatová čelí další věci, do práce se dala Klára Samková

22.2.2017, parlamentnilisty.cz

Česká advokátní komora diskriminuje ženy, stěžovala si ombudsmance Anně Šabatové advokátka Klára Samková. O případu informuje server Česká-justice.cz.

Skutečnost, že předsedkyní České advokátní komory ještě nebyla žena, i to, že zastoupení ženského pohlaví je mizivé i v orgánech Komory, přimělo Samkovou k tomu, aby si postěžovala ombudsmance. Volba orgánů Komory přijde Samkové jako apoštolská posloupnost biskupského vkládání rukou na následovníky. Stěžuje si i na její nedemokratičnost. To však Šabatová takto nevidí. A samozřejmě, že i Komora nesouhlasí.

„Česká advokátní komora se velmi kategoricky vymezuje proti tvrzení, že z její strany dochází k jakékoliv diskriminaci žen, a to nejen při volbách do orgánů ČAK,“ zmínila mluvčí Komory Iva Chaloupková.

„Domnívám se, že dosavadní údaje spíše vypovídají o možných deficitech ve férovém nastavení pravidel obecně (dopadajících nepříznivě na kohokoliv, kdo stojí mimo vedení ČAK) než o diskriminaci žen,“ uvedla ke stížnosti Šabatová.

Souhlasí však s tím, že zastoupení žen v orgánech ČAK je nízké. „Jelikož se nejedná o prioritu politických stran či jiných institucí, není rovnoměrné zastoupení žen a mužů v orgánech ČAK stanoveno žádným obecně závazným předpisem. Nemohu tedy konstatovat, že ČAK porušuje antidiskriminační či jiný zákon,“ podotkla však Šabatová.

Ta v současné době mimo jiné řeší také trestní oznámení na svou osobu, a to v kauze somálské uchazečky o studium na střední zdravotnické škole. Podává ho jako soukromá osoba Radek Suchý, který zastupoval školu u soudu, kde se dívka dožadovala omluvy a finančního zadostiučinění ve výši 60 tisíc korun za to, že ji instituce nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání a svobodné volbě povolání. Vede ho k tomu podezření z možné manipulace s důkazy a zasahování do kompetence a působnosti České školní inspekce.

„S ohledem na skutečnosti, které vyplynuly na povrch v průběhu projednávání věci soudem, zejména co se týče zprávy veřejné ochránkyně práv a jejího šetření stížnosti jmenované, rozhodl se můj právní zástupce Radek Suchý za sebe podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu Annou Šabatovou ve funkci veřejné ochránkyně práv. Trestní oznámení tedy nepodávám já, ani střední zdravotnická škola,“ upřesňuje ředitelka, která musela tři a půl roku čelit obrovskému tlaku ze strany veřejné ochránkyně práv, kontroly školní inspekce si u ní podávaly dveře.

„Advokát je přesvědčen, že by orgány činné v trestním řízení měly prověřit především skutečnosti, které nasvědčují tomu, že mohlo v průběhu šetření ombudsmanky dojít jednak k možné manipulaci s důkazy a jednak k zasahování do kompetence a působnosti České školní inspekce, a tedy k možnému naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz ředitelka Ivanka Kohoutová, co je důvodem pro rozhodnutí jejího právního zástupce v uvedeném sporu.
 
„K těmto závěrům jej vede především provedený důkaz před soudem, a sice výslech pracovnice nestátní neziskové organizace META, která vypověděla, že sérii otázek a odpovědí v e-mailové korespondenci o jednání uchazeček na škole sepsala sama Anna Šabatová. To znamená i odpovědi na své otázky, tyto pak svědkyně jen bezvýznamně autorizovala a tyto pak sloužily jako jeden z relevantních podkladů pro dehonestující zprávu veřejné ochránkyně práv o diskriminaci somálské dívky ze strany školy mou osobou. Zároveň pak tento elaborát posloužil i jako hlavní důkaz v soudním řízení,“ připomíná ředitelka SZŠ.

Obecně považuje takový postup za skandální a nepřípustný. „Proto je magistr Radek Suchý přesvědčen, že by se věcí měla zabývat policie a případné pochybnosti buď potvrdit, či vyloučit. V podstatě celé její šetření dle našeho názoru vyznívá jako připravená provokace za účelem politizace celé kauzy, čemuž nasvědčují i naše pochybnosti o případné manipulaci s důkazy. Shodně pak považujeme za skandální a nezákonný nátlak veřejné ochránkyně práv na Českou školní inspekci, která pod tímto tlakem bez jakéhokoliv zdůvodnění změnila své kontrolní závěry o postupu školy a její ředitelky v této kauze,“ konstatuje Ivanka Kohoutová s tím, že trestní oznámení dnes podal Radek Suchý jako soukromá osoba, a sice odesláním na Krajské státní zastupitelství v Brně.

Zneužití pravomoci úřední osoby je podle českého práva trestným činem se sazbou jeden až pět let vězení nebo zákazem činnosti. Za určitých okolností za něj může být uděleno až dvanáct let odnětí svobody.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi