Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK definitivně nebude Samkovou trestat za přirovnání islámu k nacismu, advokát má právo na názor

22.2.2017, ceska-justice.cz, Eva Paseková

Česká advokátní komora definitivně odložila podnětu na vystoupení advokátky Kláry Samkové v Poslanecké sněmovně. Ta na semináři „Máme se bát islámu?“ řekla, že islám je stejný jako nacismus, fašismus a komunismus.  Dle Kontrolní rady ČAK vytýkané jednání advokátky nepřekročilo meze stanovené advokátům Etickým kodexem, neboť i advokát má právo veřejně vyjadřovat svůj názor.

Samková Samková loni v květnu na půdě sněmovny řekla, že islám je „státní zločinnou a zločineckou ideologií” a je třeba s ním naložit stejně jako se všemi totalitními režimy, tedy bojovat, zvítězit a jednou provždy zamezit jeho šíření.

Tajemník ČAK Ladislav Krym požádal v květnu 2016 kontrolní orgán ČAK – kontrolní radu o posouzení, zda Samková svým projevem na konferenci neporušila ustanovení Etického kodexu advokáta o tom, jak se má advokát chovat a vystupovat.

Kontrolní rada ČAK napoprvé jeho podnět odložila, dle názoru tajemníka ale zdůvodnění odložení nebylo dostatečné, proto kontrolní orgán požádal o opětovné posouzení s vyžádáním si dalších důkazů.

„Kontrolní rada ČAK tedy jeho podnět přešetřila opakovaně a dospěla k definitivnímu odložení podnětu/stížnosti. Dle jejího názoru vytýkané jednání advokátky nepřekročilo meze stanovené advokátům Etickým kodexem, neboť i advokát má právo veřejně vyjadřovat svůj názor, a to i k otázkám, které mohou být chápány jako politické a konfliktní – byť by to měl činit tak, aby způsob nebo forma realizace tohoto práva na svobodu projevu nevedla k ohrožení důstojnosti či vážnosti advokátního stavu,“ informovala Českou justici mluvčí Komory Iva Chaloupková.

To, co mi bylo kladeno za vinu jako „nedůstojné chování“, jsem skutečně řekla, ovšem ve své původní (i opakované) stížnosti tajemník ČAK, JUDr. Krym, zcela opominul, že zbytek mého proslovu obsahoval precizní filosoficko – právní zdůvodnění mého stanoviska. Moje řeč tedy nebyla řečí politickou, ale právně vyargumentovanou. Politickou záležitost z ní udělal  jen a pouze právě pan tajemník, který moje právní argumenty účelově ignoroval. Tím ovšem prokázal, že sám věci posuzuje z hlediska politického a nikoliv právního,“ reagovala advokátka Samková.

Kontrolní rada ČAK nicméně před časem shledala důvodnými stížnosti na vystoupení Samkové ze dne 7. 6. 2016 před tureckou ambasádou, v němž proklela tureckého velvyslance. Předseda kontrolní rady ČAK na ni podal kárnou žalobu a kárné řízení v tuto chvíli stále probíhá.

Jeho výsledkem může být zproštění kárného obvinění dotyčné advokátky nebo kárný senát může konstatovat, že se kárně provinila a uložit jí některé z kárných opatření – od napomenutí, přes veřejné napomenutí, pokutu až do stonásobku minimální mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie až po kárné opatření nejvyšší – vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Proti rozhodnutí kárného senátu je možné odvolání k odvolacímu kárnému senátu, eventuálně je možné obrátit se na soud se správní žalobou na ČAK.

Samková dále uvedla, že chtěla zamezit eskalaci konfliktu a proto zaslala předsedovi ČAK Martinu Vychopňovi dopis. „Projednávání podle mého názoru poškozuje především advokacii jako stav a Českou advokátní komoru jako stavovskou organizaci – což se plně týká i stále probíhající kárné žaloby ohledně mého „proklínání“ tureckého velvyslance,“ uvedla právnička s tím, že předseda ČAK jí na dopis neodpověděl.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi