Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČEŠTÍ ADVOKÁTI V ON-LINE SVĚTĚ: KOMORA HLEDÁ SCHŮDNÉ ŘEŠENÍ

8.2.2017, Hospodářské noviny, str. 18, Jaroslav Kramer

NOVÉ PLATFORMY BY MOHLY OTEVŘÍT PRÁVNÍKŮM DVEŘE K MLADÉ GENERACI. ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA JIM CHCE VYJÍT VSTŘÍC.

Profesionální rada právníka by mohla už brzy dorazit ke klientovi během několika minut, aniž by se zvedl z gauče. Nové způsoby, jak „radu na míru“ dodat rychleji a levněji, jsou klíčovým tématem nejenom pro právní byznys. Dynamický rozvoj on-line platforem řeší i Česká advokátní komora. „Představenstvo komory přistupuje k otázce inovací v právních službách velmi aktivně. Samozřejmě jsou některé názory liberálnější a některé konzervativnější, ale to je naprosto legitimní. Nemůžeme vypustit do světa trpaslíka a pak se divit, co se stalo,“ řekl místopředseda komory Robert Němec.

Podle advokáta Štěpána Holuba se komora inspiruje třeba aktivitami Evropské rady advokátních komor (CCBE) anebo projektem Francouzské advokátní komory umožňujícím on-line či telefonické konzultace. „Nejsme zakotveni před dvaceti lety a držíme prst na tepu doby. Snažíme se vše podrobně probírat a získat dostatek informací,“ řekl Antonín Mokrý, místopředseda komory a viceprezident CCBE. Mokrý přitom bude v příštím roce evropskou organizaci vést a díky jeho vlivu by se mohlo i na české půdě podařit klíčová témata vyřešit.

On-line platformy jako budoucnost

Dlouhodobým tématem, které rozděluje právnickou obec, je výkon advokacie prostřednictvím internetu a on-line platforem. „Zájmem komory je zvýšení dostupnosti právních služeb, zejména pro spotřebitele a jejich novou generaci, pro kterou je přirozené využívat většinu služeb prostřednictvím internetu a mobilních aplikací,“ popsal aktuální debaty Robert Němec, který má téma v představenstvu komory na starosti. Podle Štěpána Holuba před pokrokem nejde zavírat oči a je třeba na něj reagovat. „Komora by určitě měla sama spustit nástroje, které by jinak zavedl někdo jiný místo ní. Zejména půjde o lepší a interaktivnější oficiální seznam advokátů,“ řekl.

On-line poradenství s sebou nese také problémy, které musí komora před tím, než se pod téma definitivně podepíše, vyřešit. „Riziko je v ohrožení základních principů, jako je identifikace klienta, s tím související opatření proti konfliktu zájmů, důvěrnosti vztahu a v neposlední řadě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ řekl Němec s tím, že komora hledá takový způsob on-line poradenství, který nenaruší etická pravidla získávání klientů a soutěž mezi advokáty. „Chceme se vyhnout nedůstojnému nabízení právních služeb prostřednictvím různých zprostředkovatelů tak, abychom nedopadli jako v některých zemích, kde u dopravní nehody je drive agent nabízející právní služby dřív než lékař záchranné služby,“ popsal Němec.

Podle Antonína Mokrého se české advokacii v dohledné době nevyhne ani zásah do tradičních schémat. „Zameteme si před vlastním prahem, zbytněli jsme a zvykli jsme si na současnou podobu. Mladí si ale uvědomují, že budou muset advokacii vnímat trochu jinak. Pro budoucí představenstvo České advokátní komory bude výzvou, aby s těmito trendy stačila držet krok,“ řekl Mokrý. Stavovské volby se přitom konají už letos na podzim.

Outsourcing je nezákonný

Kromě mantinelů pro on-line poradenství se vedení advokátní komory nedávno věnovalo také outsourcingu právních služeb. Jde o případy, kdy korporace nabízejí poradenství svých interních právních oddělení ve prospěch dceřiných firem. Podle advokátky Vladimíry Glatzové, která téma k jednání na komoře navrhla, se tato praktika v poslední době rozšiřuje a mnohé společnosti si ani nejsou vědomy, že odporuje zákonu o advokacii.

„Podle zákona však mohou právní služby poskytovat pouze advokáti, kteří jsou členem České advokátní komory, podléhají její regulaci a jsou nezávislí. Není proto přípustné, aby je poskytovaly osoby, které regulaci nepodléhají a nejsou vázány přísnými etickými pravidly. Právníci zaměstnaní mateřskou společností navíc mají často konflikt zájmů a nemohou poskytnout nestrannou radu,“ řekla Glatzová.

„Přestože hospodářsky je toto řešení v některých případech pochopitelné, bude narážet na řadu problémů. Právní pomoc v tomto případě postrádá to, co mohou garantovat jen advokáti. Tedy vzdělání a zkušenost poskytovatele, povinnost zachovávat mlčenlivost, absenci konfliktu zájmů anebo povinnost pojištění,“ doplňuje Holub.

Aktuálním trendům a inovacím v právním byznyse, tedy i on-line platformám a outsourcingu právních služeb, se bude věnovat i mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum pořádaná mediálním domem Economia, která se koná v květnu.

***

PROJEKT INOVATIVNÍ PRÁVNÍCI Economia spustila druhý ročník projektu Inovativní právníci. Nezávislý přehled, který vyjde spolu s týdeníkem Ekonom na začátku června, bude součástí mezinárodní konference Innovative Legal Services Forum 2017. Nominovat advokáty, podnikové právníky, akademiky i další zástupce právnických profesí, kteří posunují hranice svých oborů, klientských služeb anebo know-how, může každý na stránce pravniradce.cz/inovace. V loňském roce se v žebříčku umístili například zakládající partner kanceláře Havel, Holásek & Partners Jaroslav Havel anebo místopředseda České advokátní komory Robert Němec. Za nastupující generaci se do přehledu probojovali patentový právník Petr Novotný anebo Jan Lokajíček. Innovative Legal Services Forum Již druhý ročník konference, která je jediná svého druhu ve střední a východní Evropě, se zaměří na chytré využití technologií, vývoje a trendy v oboru či business development. Proběhne 16. května.
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi