Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Plány na novou právní úpravu bezplatné právní pomoci

5.2.2017, ČT 24, 22:32, Týden v justici

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Plány na novou právní úpravu bezplatné právní pomoci rozebere ve svém dnešním blogu právnička Šárka Dušková.

Šárka DUŠKOVÁ, právnička
--------------------
Zákon o státem zajištěné bezplatné právní pomoci je tématem diskuze nejen mezi právníky již po několik let. Toto volební období by přitom konečně mohlo přinést jeho přijetí. Pro ministra spravedlnosti Roberta Pelikána by se totiž mělo jednat o jednu z priorit do konce volebního období. Zcela jasné však zatím nejsou ani základní kontury návrhu. Původní ministerský věcný návrh totiž narazil na množství zásadních připomínek. Například od tehdejšího ministra pro lidská práva a legislativu Jiřího  Dienstbiera, veřejné ochránkyně práv, Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu. Ti nesouhlasí mimo jiné s okruhem subjektů, které by měly být oprávněny k poskytování bezplatného právního poradenství. Během období absence systému státem zajištěné právní pomoci totiž vznikl jistý systém náhradní. V rámci něj bezplatné právní poradenství poskytují z části advokáti pro bono, z části Česká advokátní komora, Exekutorská komora, notáři, ale také nevládní neziskové organizace, v nichž pracují lidé s právním vzděláním. Rady ale poskytují také například právní kliniky, ve kterých praktické zkušenosti s právním poradenstvím získávají pod dohledem zkušenějších kolegů studenti práv. Očekávatelné by proto bylo sjednocení tohoto systému, nastavení jasných a předvídatelných pravidel, a to včetně požadavků na odbornost a odpovědnost. Současný ministerský návrh však tyto jiné subjekty jednoduše ignoruje. A to proto, že kvalifikovanou právní radu jsou podle něj schopni podat pouze advokáti. Tento argument se však zdá lichý nejen s ohledem na realitu, ve které tyto subjekty právní poradenství již po léta poskytují. Současná právní úprava také výslovně počítá s tím, že některé odborné spolky budou zastupovat také účastníky v soudních řízeních. Stát by je tak považoval za dostatečně odborně způsobilé k zastupování v řízení před soudy, nikoli již však k poskytování ústní právní rady. Nezbývá než doufat, že na základě diskuzí na půdě vlády dojde k přepracování ministerského věcného návrhu tak, aby systém poskytování bezplatné právní pomoci řešil skutečně komplexně. Není totiž pravděpodobně v zájmu ani jedné ze stran, aby subjekty, které v současnosti právní poradenství poskytují, tak činily mimo systém, který je státem aprobovaný a zároveň regulovaný.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi