Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Iva Brožová o nezávislosti justice a změnách ústavy

5 .2.2017, ČT 24, 22:32, Týden v justici

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A pojďme dál. Cenu České advokátní komory za mimořádný přínos českému právu získala v pátek bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. Ve vůbec prvním rozhovoru po dvou letech, kdy z čela soudu odešla, se vyjadřuje k nezávislosti justice a taky ke snahám měnit ústavu podle momentálních nálad ve společnosti.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
Celý život bojovala za soudcovskou nezávislost. Nedávno tomu byly přesně 2 roky, co rezignovala na post předsedkyně Nejvyššího soudu. Řeč je o Ivě Brožové. A povídat si s ní budu třeba o tom, co si myslí o stavu české justice. Hezký večer.

Iva BROŽOVÁ, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
Hezký večer.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
Paní doktorko, vy jste byla oceněná v prestižní soutěži Právník roku. Co pro vás získání tohoto ocenění znamená?

Iva BROŽOVÁ, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
V tom kontextu, který jste právě vy popsala, v kontextu mých bojí, bojů s mocí výkonnou, s panem prezidentem Klausem, s ministrem Němcem, ministrem spravedlnosti, ministrem financí Klusem, toto ocenění pro mě znamená informaci o tom, že nezávislost se stala všeobecně přijímanou hodnotou. Hodnotou, která slouží všem.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
A jak se díváte na stav českého soudnictví? Vnímáte ho třeba jinak, než když jste byla aktivní soudkyní?

Iva BROŽOVÁ, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
Tak já v tuto chvíli po dvou letech již nemám údaje statistického typu. Takže pokud jde o délku řízení, pokud jde o počty takzvaných nedodělků v tomto směru, prostě aktuální čísla neznám a informace nemám. Obecně si myslím, že v justici je stále dost soudců, pro které si důvěru našich občanů zaslouží.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
Vy už jste to sama zmínila, ale ve své funkci jste se dostala do sporu s prezidentem republiky, ale i dalšími politiky. Vidíte snahu politiků ovlivňovat justici, zasahovat do nezávislosti soudů?

Iva BROŽOVÁ, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
Tak mluvím vysloveně obecně. Vycházím totiž z názoru, že nezávislost soudů a soudců je hodnota, která bude permanentně objektem snah moci výkonné ji ovládnout. Řekla bych to asi tak, že pojmovým znakem exekutivní moci je právě ta expanzivnost. Na druhé straně si ale myslím, že každá hodnota, tedy i ta soudcovská nezávislost, prostě musí být znovu a znovu vybojovávána. Prostě žádná hodnota se nikdy nemůže stát majetečkem v konkrétní chvíli někoho. Je to prostě cíl, je to cílová kategorie, o kterou je třeba znovu a znovu svádět boj.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
Jak se díváte na současné snahy měnit ústavu nebo ústavní zákony podle aktuálního vývoje ve společnosti, tedy snahy do ní dostat právo držet zbraň nebo zakotvit v ní národní principy?

Iva BROŽOVÁ, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
Tak ústava je pojmově o principech a o hodnotách. A zase pojmovým znakem principů a hodnot je, že jsou prověřeny časem. Takže již z tohoto úhlu pohledu žádné aktuální nebo momentální "potřeby" nebo stavy nebo děje ve společnosti by se do ústav promítat nemělo. A pokud jde konkrétně o problematiku kolem zbraní, to již vůbec podle mého názoru není věcí ústavní roviny ani zákonné roviny. Prostě čím více zbraní tato společnost bude legalizovat, tím k častějšímu používání, jejich používání dojde.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
A pomohlo by té efektivnosti třeba zřízení Nejvyšší rady soudnictví? Protože předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa řekl, že právě jednou z cest ke zvýšení efektivního fungování justice je právě zřízení Nejvyšší rada soudnictví.

Iva BROŽOVÁ, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu
--------------------
Je to jednak problém s tím, že dochází k rozhodování minimálně v té základní kompetenci soudcovských rad, v personálních věcech kolektivním orgánem. No, a jak známo, kolektivní orgány rozmělňují odpovědnost. Kromě toho, v tomto směru mám osobní zkušenost. A ta osobní zkušenost převažuje potud, že v každém případě se mi daleko lépe ve smyslu plnohodnotného vystupování a ve smyslu fér sporu jednalo, pokud jde o všechny ty moje kauzy s konkrétními reprezentanty moci výkonné.

Lucie MOHYLOVÁ
--------------------
Paní doktorko, já vám děkuji za vysvětlení a za to, že jste přijala pozvání do Týdne v justici. Děkuju, na shledanou.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi