Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Chvojka doplní vládní legislativce. Přicházejí Nevečeřal, Žižlavský a další

31.1.2017, ceska-justice.cz,

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti Jan Chvojka navrhuje doplnit Legislativní radu vládu, které rovněž šéfuje. „Civilistů je v LRV dostatek, chybí nám například odoborníci na správní nebo insolvenční právo,“ řekl České justici Chvojka. K doplnění by mělo dojít od 1. března.

Navrhované doplnění Legislativní rady vlády o další odborníky pro oblast správního práva, občanského, obchodního a korporátního práva a pro oblast insolvenčního práva je podle Chvojkova resortu reakcí na poznatky z působení Legislativní rady vlády zejména v uplynulém roce, kdy došlo ke změně věcného zaměření posuzovaných návrhů právních předpisů. „Podle analýzy věcného zaměření návrhů právních předpisů předložených Legislativní radě vládě k posouzení v roce 2016 lze konstatovat, že došlo k výraznému posílení počtu návrhů právních předpisů se zaměřením právě na shora uvedené oblasti práva, což z praktických důvodů vedlo k nadměrnému zatěžování některých členů Legislativní rady vlády vypracováváním zpravodajských zpráv. Personální posílení Legislativní rady vlády právě odborníky na shora uvedené oblasti práva pozitivně ovlivní jak nepolitičnost jejího posuzování, tak i v konečném důsledku kvalitu stanovisek Legislativní rady vlády předkládaných vládě,“ uvádí se v materiálu pro vládu, který má Česká justice k dispozici.

Kdo doplní vládní legislativce?


Tomáš Nevečeřal

Tomáš Nevečeřal je od roku 2007 partnerem a advokátem Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Nevečeřal. Ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast práva veřejných zakázek a koncesí, když v rámci své činnosti získal rozsáhlé zkušenosti se zastupováním veřejných zadavatelů na straně státní správy i samosprávy, včetně jejich podpory v oblasti metodiky a auditu.

Michal Sobotka

Právník, který působí na Katedře práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Jaroslav Svejkovský

Jaroslav SvejkovskýV advokátní praxi se Jaroslav Svejkovský věnuje poskytování právních služeb právě v oblasti občanského práva, a to v nejširším smyslu, zahrnujíce jak samotné občanské právo, tak obchodní právo. V roce 2012 získal ocenění Právník roku v kategorii Občanské právo, dříve již byl členem LRV.

Michal Votřel

Vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic Pardubického kraje.

Michal Žižlavský


Advokát, který se zaměřuje se na obchodní právo, akvizice korporací v úpadku, nemovitostní transakce, soudní reorganizace podniků, insolvenční právo a zastupování před soudy všech stupňů. V LRV již působil, je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi