Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské Unie

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) je soudním orgánem, který ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Sídlo SDEU se nachází v Lucemburku, zahrnuje dva soudní orgány: Soudní dvůr a Tribunál (zřízený v roce 1988). Soud pro veřejnou službu, zřízený v roce 2004, ukončil svou činnost k 1. září 2016, kdy byly v rámci reformy soustavy unijních soudů přeneseny jeho pravomoci na Tribunál.

Členy Soudního dvora za Českou republiky jsou mj. soudce prof. JUDr. Jiří Malenovský a generální advokát JUDr. Michal Bobek, Ph.D. V Tribunálu má Česká republika zastoupení mj. v soudkyni prof. JUDr. Ireně Pelikánové a JUDr. Janu M. Passerovi, Ph.D., LL.M

Judikatura SDEU

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi