Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Stanovisko k výpadům advokáta JUDr. Zdeňka Altnera na Českou advokátní komoru

Advokát JUDr. Zdeněk Altner vede spor s ČSSD. Spor je veden před řádnými soudy tohoto státu. Přirozené by bylo, kdyby účastník sporu, zvláště, je-li tímto účastníkem advokát, vyčkal rozhodnutí soudu a v případě průtahů s rozhodnutím, využil všech řádných a mimořádných prostředků k nápravě.

 

JUDr. Altner se však rozhodl svou soudní při medializovat a přitom se snaží do svých sporů zatáhnout i Českou advokátní komoru (ČAK), naposledy prostřednictvím odpovědí na dotazy čtenářů serveru aktuálně.cz dne 13.3.2007. Zde bolestínsky na dotaz, proč se nedostavoval ke kárnému řízení ve své věci vedené Českou advokátní komorou, uváděl zcela nekonkrétní informace o údajném podílu některých osob z vedení ČAK na nestandardních přístupech vůči jeho osobě, o tom, že mu nebylo umožněno změnit program sněmu advokátů České republiky, jakož i o tom, že ČAK zažaloval a ta dosud soudu nepředložila zápis ze sněmu advokátů. Nekonkrétně kritizuje poměry v ČAK a zcela mimo realitu tvrdí, že je zastrašován panem Paroubkem přes orgány ČAK.

 

Česká advokátní komora se důrazně ohrazuje proti takovým výpadům JUDr. Altnera. Jako profesní komora advokátů zřízená zákonem plní především úkony stanovené zákonem. Není oprávněna zasahovat do řízení před soudy a jinými orgány v konkrétních věcech a ani tak nečiní. K jejím hlavním úkolům patří zajistit, aby spotřebitelům právních služeb byly poskytovány tyto služby řádně a v odpovídající kvalitě. I proto je nadána kárnou pravomocí, které se musí každý advokát ze zákona podrobit. Kárné řízení probíhá před tříčlenným kárným senátem. Kárné senáty jsou ustaveny z 81 členů kárné komise, volené na sněmu demokraticky ze všech advokátů ČR. Kárné senáty jsou při své činnosti zcela nezávislé na vedení ČAK. Jestliže se někdo vyhýbá kárnému řízení a tím maří jeho dokončení, zjevně pohrdá nejen členy kárného senátu, ale všemi svými kolegy–advokáty, kteří členy kárné komise zvolili.

 

Sněm advokátů je nejvyšším orgánem ČAK. Sám rozhoduje o tom, zda své jednání povede podle připraveného programu nebo tento program změní. Jestliže na žádost JUDr. Altnera program svého jednání nezměnil, vyjádřil tak pouze svobodnou vůli na sněmu přítomných advokátů.

 

JUDr. Altner jako advokát práva znalý jistě ví, že žádný účastník soudního jednání není povinen předkládat soudu důkazy na výzvu protistrany. Nikdo jiný než JUDr. Altner (natož pak soud!) dosud ČAK nevyzval k předložení zápisu z konání 4. sněmu advokátů, jehož se  JUDr. Altner tak domáhá. Nicméně ve svém vyjádření k žalobě ČAK uvedla, že doslovné znění zápisu ze sněmu je zveřejněno na webových stránkách ČAK  www.cak.cz, kde se s ním mohou seznámit nejen advokáti a soudci, ale i veřejnost.

 

Bylo by vhodné, aby si JUDr. Altner uvědomil, že bezdůvodným napadáním svých kolegů advokátů a orgánů ČAK porušuje zákon o advokacii a stavovské předpisy.

 

JUDr. Ladislav Krym,
tajemník ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi