Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Novelizace článku 47 Jednacího řádu ESLP k 1. lednu 2016

1. ledna 2016 vstoupilo v platnost novelizované znění článku 47 Jednacího řádu Soudu, který stanoví požadavky pro podání řádné a platné stížnosti k Soudu. Provedené úpravy jsou drobné a jsou detailně popsány v tiskovém prohlášení uveřejněném Soudem dne 1. prosince 2015.

S ohledem na tyto úpravy byly aktualizovány veškeré relevantní dokumenty, včetně formuláře na stížnost a Pokynů pro vyplnění formuláře. Je nutné, aby stěžovatelé a jejich zástupci používali aktuální verzi formuláře na stížnost. Předchozí formuláře, platné od 1. ledna 2014 a zaslané Soudu před 1. lednem 2016, budou akceptovány jen v případě, že budou jinak splňovat požadavky článku 47. Podrobnější informace naleznete zde

Více informací a formuláře naleznete ZDE

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi