Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

JUDr. Mokrý viceprezidentem CCBE

JUDr. Antonín Mokrý, advokát a místopředseda České advokátní komory, dosáhl významného mezinárodního úspěchu. Jako první zástupce české advokacie byl v sobotu 29. 11. 2014 v Bruselu zvolen třetím viceprezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE).

Vedení CCBE, výkonný orgán CCBE, sestává z prezidenta CCBE a třech viceprezidentů. Ti jsou voleni každoročně na plenárním zasedání na dobu jednoho roku. V pozici třetího viceprezidenta tak bude JUDr. Antonín Mokrý působit v roce 2015 a s velkou pravděpodobností bude za tři roky zvolen do funkce prezidenta této významné mezinárodní advokátní organizace.

JUDr. Antonín Mokrý je v CCBE aktivní již od roku 2001. Od roku 2004 v ní vede českou delegaci. V letech 2007 až 2014 byl členem finančního výboru CCBE, což je klíčová pozice, neboť finanční výbor sleduje řádné a efektivní hospodaření celé organizace a je v této oblasti poradním orgánem vedení CCBE. Současně JUDr. Mokrý pracuje v několika dalších výborech CCBE (např. výboru pro usazování advokátů, či výboru PECO, který je zaměřen na prosazování práva a souvisejících reforem ve střední a východní Evropě). JUDr. Mokrý je dlouholetým členem představenstva ČAK, od roku 2009 na pozici místopředsedy ČAK pro mezinárodní spolupráci.

CCBE je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně jeden milion evropských advokátů skrze své členy – jednotlivé advokátní komory. Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 32 evropských zemí. K členům, kteří zastávají status komor přidružených nebo pozorovatelských, patří dalších 13 advokátních komor.
CCBE je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě jak národními advokátními komorami, tak i evropskými institucemi a funguje tedy jako spojka mezi Evropskou unií na straně jedné, a evropskými národními advokátními komorami na straně druhé. Zástupci CCBE se pravidelně setkávají se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, řeší s nimi témata mající dopad na advokátní profesi.

1. 1. 2016 se JUDr. Mokrý stal druhým viceprezidentem CCBE.

1.1. 2017 se JUDr. Mokrý stal prvním viceprezidentem CCBE.

1.1.2018 se JUDr. Mokrý stal prezidentem CCBE.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi