Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pražská konference se soudci z ESLP

Dne 17. října 2014 proběhla úspěšná konference se sedmi soudci Evropského soudu pro lidská práva „Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti.“ Organizace celé konference se ujal Odbor mezinárodních vztahů ČAK, který rovněž vyjednal možnost, aby se konference mohla uskutečnit v prostorách Hlavního sálu Senátu Parlamentu ČR, a to zcela zdarma. Zajistil rovněž záštitu konference ze strany místopředsedy Senátu Z. Škromacha.

O konferenci byl nebývale velký zájem, jak z řad advokátů a soudců, tak dalších právnických profesí. Konferenci zahájil úvodním slovem předseda ČAK Martin Vychopeň, který mj. připomněl dlouhodobou spolupráci mezi ČAK a ESLP. Dále účastníky přivítal místopředseda ČAK JUDr. Antonín Mokrý, který přednesl proslov jménem CCBE, a to na výslovnou žádost prezidenta CCBE Alda Bulgarelliho. Následoval projev Ludmily Havelové, náměstkyně ředitele Justiční akademie, neboť Justiční akademie na konferenci finančně přispěla.

V odborné části vystoupil jako první soudce ESLP Aleš Pejchal, který přednesl příspěvek na téma Úmluva a Česká republika. Připomněl historické milníky vedoucí k přijetí Úmluvy a situaci u nás. Program pokračoval vystoupením Jána Šikuty, slovenského soudce ESLP, na téma Doktrína míry volné úvahy a judikatura ESLP. Se zkušenostmi z implementace judikatury ESLP do německého právního řádu přítomné seznámila soudkyně ESLP a místopředsedkyně V. sekce Angelika Nußberger. Další soudce ESLP, Dimitrij Dědov, poté představil ve svém vystoupení současné problémy implementace judikatury ESLP do ruského právního systému. Soudkyně ESLP Helena Jäderblom ze Švédska vystoupila s příspěvkem na téma Evropská úmluva a azylové právo. Ve svém vystoupení nazvaném Implementace judikatury ESLP do polského právního systému popsal soudce ESLP Krzysztof Wojtyczek situaci v Polsku a konečně v posledním příspěvku pak Mark Villiger, soudce ESLP z Lichtenštejnska a předseda V. sekce, zhodnotil Evropský soud pro lidská práva z pohledu minulosti, dneška, ale i jeho budoucnosti.

Konference byla velmi příznivě hodnocena, a to jak ze strany účastníků, tak ze strany samotných soudců. Např. funkčně nejstarší soudce Mark Villiger zhodnotil konferenci jako zcela nejlepší, které se kdy zúčastnil.

Příspěvky jednotlivých soudců - viz níže.

Úmluva a česká republika - Aleš Pejchal, pdf 337kB
Margin of Appreciation - Ján Šikuta, pdf 283kB
The ECHR and the German Constitutional Court - Angelika Nußberger, pdf 368kB
Current Problems with the Implementation of the ECHR Case Law in the Russian Legal System - Dmitry Dedov, pdf 367kB
Asylum and the Convention - Helena Jäderblom, pdf 283kB
The ECHR - Yesterday, today and Tomorrow - Mark Villiger, pdf 178kB
Interview with judges Pejchal and Villiger, pdf 193kB
Rozhovor se soudci Pejchalem a Villigerem, pdf 196kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi