Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Česko vybírá top právníka pro Unii

4.9.2014, Lidové noviny, str. 2, Kristián Léko

Do konkurzu na prestižní funkci generálního advokáta při Soudním dvoru EU se přihlásilo sedm uchazečů. LN znají jména

PRAHA Přestože má Česko při Soudním dvoru Evropské unie v Lucemburku své dva zástupce již deset let, funkci generálního advokáta, který působí tamtéž, bude obsazovat až nyní. Je jich totiž podstatně méně než soudců – nově jedenáct – a šest míst stabilně obsazují velké země. Pouze pět postů rotuje podle abecedy mezi zbylými dvaadvaceti členskými státy EU. Tentokrát se mezi elitní skupinu právníků dostane i první Čech.
Konkurz by měl poutat pozornost ze dvou důvodů. Jednak se na šest let obsazuje mimořádně prestižní funkce, jednak výběr českých zástupců na evropských soudech v poslední době provázely kontroverze. „Česko má dost jedinečnou šanci. Poté co budeme mít generálního advokáta teď, se k tomu znovu dostaneme za třicet nebo čtyřicet let,“ řekl LN první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán.
Generální advokáti jsou funkcionáři typičtí pro francouzský právní systém.
„U nás je to ne příliš chápaná a spíše podceňovaná funkce, přitom v evropském právu je to jedna z klíčových pozic,“ říká Pelikán. „Je to jednou nohou soudce a druhou nohou teoretický právník. Funkčně se nalézá někde mezi analytikem, inovační jednotkou a kritickým zrcadlem soudu,“ popsal LN Michal Bobek, odborník na evropské právo a jeden z kandidátů.
Generální advokát je především nezávislý, rozhoduje dle vlastního přesvědčení a právního názoru a své stanovisko publikuje před rozhodnutím Soudního dvora EU.
„V řadě případů jdou stanoviska generálních advokátů dále a říkají více, než se následně dočteme v rozhodnutích soudního dvora,“ říká Jakub Camrda, další z kandidátů. „Protože jeho stanoviska nejsou právně závazná, jeho jedinou výzbrojí je přesvědčivost,“ dodává Bobek.
Silní kandidáti Do soutěže se přihlásilo sedm právníků, mezi nimiž největší pozornost poutá profesorka Irena Pelikánová (65), která je od roku 2004 soudkyní Tribunálu, nižší instance Soudního dvora EU.
„V každém soudním systému soudci přecházejí po letech praxe na nižším stupni na stupeň vyšší. Na Soudním dvoře EU by měli být lidé, za nimiž je dlouholetá odborná praxe, a ta zamnou, domnívám se, je,“ uvedla pro LN advokátka. Irena Pelikánová je favoritkou konkurzu, těší se výbornému renomé doma i v Lucemburku. „Považuji ji za vynikající kandidátku, je mimořádně kvalifikovaná, umí plynně francouzsky, má znalosti srovnávacího práva a nebojí se prezentovat odvážná stanoviska,“ řekl LN profesor Michal Tomášek, vedoucí katedry evropského práva na pražské právnické fakultě. I další kandidáti stojí za pozornost. Michal Bobek (37) je jedním z nejvýraznějších představitelů mladé právnické generace. Řádný profesor evropského práva na College of Europe v Bruggách má za sebou působivou publikační činnost v oblasti evropského a srovnávacího práva.
Jakub Camrda (41) se zase může pochlubit sedmiletou praxí u Nejvyššího správního soudu, kde se evropským právem dlouhodobě zabýval.
Richard Král (51) je docentem na katedře evropského práva pražské právnické fakulty a patří k čelným odborníkům na sekundární právo, tedy legislativu EU.
Zbylými uchazeči jsou advokátky Darina Leuchterová a Petra Schinnenburgová a právník Evropské komise Ondřej Vondráček. Výběr českého soudce Tribunálu loni vyvolal velkou kritiku doma a způsobil ostudu v Evropě. Pro tyto konkurzy si vláda v roce 2011 schválila pravidla, podle kterých se má postupovat. Jenže je nedodržela a místo výběrovou komisí doporučené Ireny Pelikánové nominovala vlastního kandidáta Petra Mlsnu.
Tento právník však následně neprošel přes evropský expertní výbor, který zkoumá odbornou způsobilost kandidátů. Soudkyní se tak na druhý pokus stala Pelikánová, která nyní opět kandiduje. Sporný byl i výběr českého soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, jímž se stal advokát Aleš Pejchal. Právnická veřejnost kritizovala, že soudcem se stal nejméně odborně způsobilý kandidát, za to s nejlepším politickým krytím.
Rozpaky nyní budí skutečnost, že na druhém nejvyšším postu na ministerstvu spravedlnosti teď sedí Pelikánové syn Robert. Ten se však obavy snaží rozptýlit: „Držím se od konkurzu co nejdál, protože jednou z přihlášených je moje matka.“ „Bylo by dobré to nepokazit“ Výběrová komise je devítičlenná v čele s ministryní spravedlnosti. Dále jsou jejími členy předsedové tří vrcholných tuzemských soudů, ministr zahraničních věcí či vládní zmocněnec pro Soudní dvůr EU.
Seznam kandidátů dává naději, že se tentokrát bude vybírat ten nejlepší a český generální advokát zanechá v Lucemburku pozitivní stopu.
„Bylo by dobré to nepokazit. Věřím komisi, že dobře vybere,“ říká Robert Pelikán. Výsledek by měl být znám v polovině října.
***
Sedmička adeptů * Michal Bobek – profesor evropského práva * Jakub Camrda – soudce Nejvyššího správního soudu * Richard Král – docent katedry evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy * Darina Leuchterová – advokátka * Irena Pelikánová – soudkyně Tribunálu v rámci Soudního dvora EU * Petra Schinnenburgová – advokátka * Ondřej Vondráček – právník Evropské komise
 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi