Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Evropský soud pro lidská práva

 

Evropský soud pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) byl založen v roce 1959. Zabývá se stížnostmi na porušení občanských a politických práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech ve 47 členských státech Rady Evropy, které ratifikovaly Úmluvu. Od roku 1998 zasedá soud trvale ve Štrasburku a jednotlivci se na něj mohou obracet přímo. Soudcem ESLP za Českou republiku je JUDr. Aleš Pejchal.

 

Novým předsedou ESLP byl zvolen jeho místopředseda, pan Robert Spano 

Přijatelnost stížností k ESLP (informační video)

Rada Evropy spouští zdarma online školení o Evropské úmluvě lidských práv

Studijní cesta advokátů k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku se uskuteční ve dnech 23. – 25. září 2019

Novým předsedou Evropského soudu pro lidská práva byl zvolen jeho místopředseda, pan Linos-Alexandre Sicilianos

Předseda ESLP navštívil dne 21. června 2017 Českou advokátní komoru

ESLP začíná od 1. 6. 2017 odůvodňovat rozhodnutí o nepřípustnosti
 

Film o ESLP

Novelizace článku 47 Jednacího řádu ESLP k 1. lednu 2016

Jak podat stížnost k ESLP

HUDOC - databáze judikatury ESLP

Vybraná judikatura

Pražská konference se soudci z ESLP

Studijní pobyt advokátů u Evropského soudu pro lidská práva slavil úspěch

Infolisty - ochrana důvěrnosti mezi advokátem a klientem, pdf 304kB
Informační brožura o ESLP pro advokáty, pdf 457kB
Jednací řád, pdf 432kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi