Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Připomínky ČAK k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

30. 5. 2014

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Účelem zákona je rozšířit působnost zákona na všechny trestné činy s výjimkou těch, které jsou taxativně vymezeny (tj. vesměs ty, které může spáchat jenom fyzická osoba). Česká advokátní komora sdílí nedůvěru, kterou k této změně vyjádřil např. Svaz průmyslu a dopravy a nedomnívá se, že pro takovýto krok existuje objektivní potřeba. Nad působností zákona byla vedena dlouhá diskuse již v době jeho schvalování a bylo upozorňováno na nebezpečí, že zavedení byť omezené trestní odpovědnosti právnických osob za vybrané trestné činy povede časem k úmyslnému rozšiřování tohoto okruhu, a to nikoli z věcných, ale politických důvodů.

Vzhledem k tomu, jakým způsobem se předkladatel s touto razantní změnou necelé tři roky po nabytí účinnosti (ne)vypořádal, je Česká advokátní komora přesvědčena, že není splněna základní premisa pro přijetí tohoto zákona a návrh by měl být podroben další diskusi ohledně skutečné potřeby rozšiřování trestní odpovědnosti právnických osob.

Plné znění připomínek zaslaných MS ČR, pdf 96kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi