Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

EIPA

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vznikl v roce 1981 v Maastrichtu jako nezávislá instituce zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti veřejné správy. Zajišťuje služby a podporu týkající se evropské integrace kandidátských zemí, pro členské země a instituce Evropské unie zajišťuje zvyšování odborných znalostí úředníků ve vztahu k evropským záležitostem prostřednictvím školení, aplikovaného výzkumu, konzultacemi a publikační činností.

Služby poskytované institutem EIPAlze rozdělit do těchto základních oblastí:

· nabídka školících aktivit na smluvní bázi a z vlastní iniciativy,
· aplikovaný výzkum zaměřený na rozvoj a implementaci politik a řízení EU,
· vedení knihovny a působení jako „Evropské dokumentační středisko“,
· ostatní aktivity, zejména poradenství pro státní a veřejnou správu.

Institut EIPA založil mimo jiné pobočku zaměřenou na právní profese, kterou je EIPA Lucemburk - Evropské centrum pro soudce a advokáty http://www.eipa.eu/en/antenna/Luxembourg/

Tato pobočka byla založena vr. 1992. Jejím hlavním cílem je poskytovat služby v oblasti práva Evropského společenství, Evropské unie, v oblasti soudnictví, advokacie a ostatních právních profesí.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi