Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nepřehlédněte! Odměna advokáta jako součást náhrady nákladů soudního řízení

17. 3. 2014

Česká advokátní komora se opakovaně střetává se snahou o restrikci odměny advokáta zahrnuté do nákladů soudního řízení. Jde o snahu dlouhodobou, avšak bez logického i právního základu.

Vedení Komory soustavně jedná se všemi příslušnými institucemi v rámci legislativního procesu i mimo něj a situaci se snaží uvést na pravou míru. Za tím účelem vznikl i tento materiál, jehož předmětem je stručný souhrn faktů, týkajících se nákladů řízení a odměny právního zástupce do nich zahrnuté, včetně východisek, na nichž je stávající úprava postavena, a jejich ústavněprávního rámce. Argumenty, které Komora považuje za podklad pro svůj postoj, tímto dává na vědomí advokátní veřejnosti.

Odměna advokáta jako součást náhrady nákladů soudního řízení, docx 60kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi