Nepřehlédněte!


GDPR    
pro advokáty a AK    
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Právník roku 2013

14.2.2014, Právní rádce, str. 46

Právníci, kteří se zasadili o své obory. Aktuální úspěchy i celoživotní přínos. To vše přinesl již devátý galavečer celojustiční soutěže Právník roku. Hlavní pozornost se letos upínala k Janu Brožovi, který za své zásluhy o advokacii vstoupil do právnické síně slávy.

Galavečer Právník roku, pod taktovkou České advokátní komory a společnosti Epravo.cz a za mediálního partnerství měsíčníku Právní rádce, se letos uskutečnil v brněnském hotelu International. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku převzalo 11 osobností v osmi řádných a třech mimořádných kategoriích (síň slávy, Pro bono, Talent roku).

PRÁVNICKÁ SÍŇ SLÁVY
JUDr. Jan Brož, partner kanceláře Brož & Sokol & Novák

Do právnické síně slávy byl uveden advokát Jan Brož. „Je to muž pro vnější svět nenápadný, který se ale svojí prací od roku 1990 velmi významně a zásadně spolupodílel na formování svobodné advokacie a jejím prostřednictvím i celé české justice,“ řekl o letošním laureátovi a svém příteli Tomáš Sokol, partner advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. „V okamžiku, kdy mi zavolali, jsem byl šokován. Myslel jsem, že jde jen o předběžný výběr a v dalším kole se neumístím.
Byl jsem opravdu překvapen a z hlediska toho, co si o sobě myslím, jsem to neočekával,“ říká Jan Brož.

OBCHODNÍ PRÁVO
JUDr. Zdeněk Kovařík, soudce Vrchního soudu v Praze

Zdeněk Kovařík, soudce Vrchního soudu v Praze, měl vždy zálibu jak v právu, tak v ekonomii. Ocenění Právník roku v kategorii obchodní právo se mu dostává nejen za působení ve funkci předsedy senátu se zaměřením na obchodní soudnictví v oblasti cenných papírů a finančního trhu, ale také za jeho lektorskou činnost v Justiční akademii. „I bez tohoto ocenění pokračoval bych stejně svědomitě ve výkonu soudcovské funkce a nepolevil bych ani v činnosti vzdělávací a literární,“ zhodnotil Zdeněk Kovařík výhled do budoucna.

TRESTNÍ PRÁVO (HMOTNÉ, PROCESNÍ)
JUDr. František Vondruška, státní zástupce

Nejvyššího státního zastupitelství, In memoriam Velmi výjimečně uděluje porota ocenění In memoriam. Přesto se letos rozhodla ocenit za přínos trestnímu právu státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství Františka Vondrušku, který by se v roce 2014 dožil 63 let. „Taťuldovi, ač byl velmi skromný a netoužil být nijak oceňován, tuším, že by mu toto ocenění udělalo radost. Já za sebe mohu říci, že jsem pyšný, že mu bylo uděleno, ale zároveň jsem velmi smutný, že se toho nedožil,“ řekl jeho syn Petr Vondruška (na fotce). Zástupce ředitele analytického a legislativního odboru na NSZ byl kolegy považován za „zcela mimořádně obětavého, družného, pohodového, optimistického člověka, který byl za všech okolností ochoten každému pomoci s jakýmkoli problémem“.

OBČANSKÉ PRÁVO (HMOTNÉ, PROCESNÍ)
JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově

Martin Šešina, vítěz v kategorii občanského práva, zasvětil celý svůj profesní život notářství, i když chtěl být původně archeologem. Na konci června 2013 po čtyřiceti letech „svou“ profesi opustil. Přesto zanechal nesmazatelné stopy. Podílel se na přípravných pracích na privatizaci notářství po roce 1992, zasedal v různých orgánech Notářské komory České republiky a hojně publikoval. „Je to krásná tečka na závěr mé notářské kariéry. Děkuji za to,“ dodal Martin Šešina.

SPRÁVNÍ PRÁVO
JUDr. Josef Vedral, Ph. D., právník odboru vládní legislativy z Úřadu vlády ČR

V Česku téměř není resort, se kterým by Josef Vedral nepřišel do styku. Jen nejenom předsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, ale také uznávaným odborníkem a autorem komentářů v této oblasti. I když chtěl původně studovat historii v kombinaci s filozofií, zvítězilo právo. „Cenu, kterou jsem velmi poctěn, chápu jako ocenění mé činnosti ve všech institucích, v nichž působím, i toho, co a jak o právu píšu, kdy se v mezích mých skromných možností a schopností snažím, aby právo bylo lepší a také lépe fungovalo,“ říká o Právníku roku Josef Vedral.

PRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph. D., vysokoškolský pedagog

Právníkem roku v kategorii Právo IT se stal Radim Polčák, vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zakladatel mezinárodního sympozia Cyberspace tvrdí, že se stále nereflektuje potenciál, který informační technologie znamenají pro další rozvoj společnosti. „Vedle mých spolupracovnic a spolupracovníků tedy tato cena patří též předchozímu a současnému vedení brněnské právnické fakulty, jakož i našim studentům, díky nimž mám důvod se domnívat, že to, co děláme, dává smysl,“ řekl k ocenění.

PRÁVO INSOLVENČNÍ
Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Soudce Rostislav Krhut z ostravského krajského soudu se nebojí označení „vojín insolvenční fronty“. Úpadkové právo považuje za jednu z nejzajímavějších soudních agend. Jeho skvělé výkony v insolvenčním řízení mohla zaznamenat i širší veřejnost – k největším případům Rostislava Krhuta patří konkurz Union banky. Přesto přebírá ocenění s pokorou. „Titul Právník roku považuji za ocenění všech soudců a dalších zaměstnanců insolvenčních soudů, kteří se den co den hrdinně potýkají se stále narůstajícím počtem projednávaných věcí,“ říká.

RODINNÉ PRÁVO
JUDr. Libuše Kantůrková, soudkyně Okresního soudu v Kolíně

Vítězka v kategorii rodinné právo, soudkyně Libuše Kantůrková, má lví podíl na založení Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců, kde je činná jako předsedkyně. Cílem organizace je vzájemné setkávání a předávání si poznatků nejen mezi soudci. Součinní jsou také psychologové, sociální pracovníci anebo odborníci v oblasti školství a speciální pedagogiky. „Myslím si, že mi dáte mnozí za pravdu, když řeknu, že rodinné právo je v naší společnosti dlouhodobě podceňovanou agendou. Smyslem a cílem založení sdružení byla proto myšlenka pozvednout rodinné právo na úroveň, která mu patří,“ říká Libuše Kantůrková k ocenění.

PRO BONO
Mgr. David Netušil, advokát z advokátní kanceláře Netušil & Associates

Ocenění Pro bono získal David Netušil z advokátní kanceláře Netušil & Associates. V roce 2013 měl úspěch u Evropského soudu pro lidská práva v případu policejního násilí. David Netušil má bohaté zkušenosti s právní pomocí v řízeních ve věcech pobytu cizinců na území ČR a EU a s tím souvisejících lidskoprávních aspektů, včetně azylu a zahraniční zaměstnanosti. I to ho přivedlo k pro bono aktivitám. Přesto ocenění neočekával: „Po pravdě řečeno, dost mě to překvapilo, stejně tak jako moje klienty jejich úspěch v pro bono kauzách.“

OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVO ÚSTAVNÍ
Mgr. Monika Šimůnková, právnička, bývalá zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva

Monika Šimůnková, bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva, získala ocenění v kategorii Občanská a lidská práva, právo ústavní. Je to pro ni v podstatě již druhé ocenění Právník roku. V roce 2006 společně s Nadací Naše dítě získala plastiku sv. Yva v kategorii rodinné právo. „Cenu bych ráda symbolicky převzala za všechny lidi, kteří se v posledních letech v naší zemi angažovali v oblasti lidských práv, neboť vím, jak nezměrné úsilí, ale i odvahu to občas vyžaduje,“ dodává Monika Šimůnková. Odbornice na právní ochranu dětí se v posledních letech zasazovala například také o řešení odškodnění nezákonně sterilizovaných žen či o oblast humanizace porodnictví a práva ženy na svobodnou volbu způsobu porodu.

TALENT ROKU
1. místo
JUDr. Eva Ondřejová, LL. M., advokátní koncipientka z advokátní kanceláře JUDr. Heleny Chaloupkové (za odbornou práci „Žalovaná je povinna zaplatit žalobci nemajetkovou újmu ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku“.)

2. místo
JUDr. Ondřej Moravec, Ph. D., trvale spolupracující advokát s advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři (za odbornou práci „Není daně bez zákona?“)

3. místo
Mgr. Tomáš Kintr, LL. M., advokát z advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný (za odbornou práci „Hierarchie pramenů práva ve vztazích mezi podnikateli dle NOZ a její dopad na praxi.“)
 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz