Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pražský právnický podzim 2013: Kulatý stůl zaměřený na projednávání sporů

 Dne 5. prosince 2013 se v prostorách České advokátní komory v pražském Paláci Dunaj uskutečnila závěrečná akce Pražského právnického podzimu 2013 - kulatý stůl zaměřený na soudní a mimosoudní rozhodování sporů.

Akce, kterou uspořádalo nakladatelství Havlíček Brain Team spolu s AK prof. Alexandera Bělohlávka, Českou advokátní komorou, Unií podnikových právníků, Českou ročenkou mezinárodního práva a Ústavem práva a právní vědy, se zúčastnilo více než třicet advokátů, soudců, rozhodců a mediátorů. Záštitu nad tuto akcí převzal předseda ČAK Martin Vychopeň.

Kulatý stůl moderovala advokátka a šéfredaktorka časopisu Rodinné listy Daniela Kovářová, která otevřela výměnu názorů poukazem na stále rostoucí počet soudních i mimosoudních sporů. Odbornou část zahájil prof. Bělohlávek, který popsal hlavní tematické okruhy diskuse: judikaturu vyšších soudů zasahující do pravomoci rozhodčího řízení, boj mezi advokáty a rozhodci a ochranářské tendence legislativy. Tohoto tématu se chopil soudce NS ČR Zdeněk Des, který stručně popsal nejvýznamnější rozhodnutí, posuzující neplatnost rozhodčích doložek a případy, kdy rozhodčí nález není exekučním titulem. Jeho kolegyně Kateřina Hornochová ho doplnila zmínkou o zásadním nálezu ÚS ČR, který ovlivnil rozhodovací praxi obecných soudů. Advokát Bohuslav Klein připojil povzdech nad přílišnou právní ochranou spotřebitele a jeho kolega Luděk Lisse upozornil na pomalu se měnící charakter právního prostředí z kontinentálního na precedenční systém.

Ve druhé části debat soudkyně KS v Praze Šárka Hájková odvážně naznačila, že podle nového občanského zákoníku by rozhodčí a mediační doložky mohly stavět běh lhůt. Advokát Bohuslav Sedlatý pak připojil pravdivý bonmot, podle něhož lepší hloupá dohoda než geniální soudní rozhodnutí. Diskutující se shodli na tom, že zvolené téma je natolik aktuální a setkání zainteresovaných odborníků tak výjimečné, že by si zasloužilo pokračování debat v příštím roce.

JUDr. Daniela Kovářová

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz