Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Rozhodnutí Představenstva ČAK o nevyškrtnutí JUDr. Kolji Kubíčka ze seznamu advokátů

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) rozhodlo 12. 7. 2006, že JUDr. Kolja Kubíček nebude vyškrtnut ze seznamu advokátů a advokacii může nadále vykonávat.

 

Představenstvo ČAK dle zákona o advokacii vyškrtne ze seznamu advokátů (=zákaz výkonu advokacie) automaticky každého advokáta, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem advokacie k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. V případě, že je advokát odsouzen podmíněně, představenstvo ČAK o jeho vyloučení či nevyloučení individuálně rozhoduje po seznámení se s celým případem.

 

O možnosti vyškrtnutí JUDr. Kubíčka ze seznamu advokátů jednalo představenstvo ČAK v souvislosti s jeho odsouzením za jednání, k němuž podle rozsudku Městského soudu v Praze došlo před 11 lety a v němž soud spatřuje trestný čin vydírání. JUDr. Kubíček byl letos v dubnu odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let se zkušební dobou na 4 roky.

 

Jednání představenstva ČAK proběhlo za osobní účasti JUDr. Kubíčka a jeho zástupkyně JUDr. Kláry Slámové. Představenstvo ČAK respektovalo pravomocné soudní rozhodnutí a zabývalo se především otázkou, zda skutek, který měl být spáchán před 11 roky, nyní, v době rozhodování představenstva, ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie. Vyškrtnutí ze seznamu advokátů v takovém případě má význam především pro ochranu advokátního stavu a pro ochranu klientů advokátů. Nebylo zjištěno nic, z čeho by představenstvo ČAK mohlo usoudit na sklony JUDr. Kubíčka k obdobné činnosti, za níž byl odsouzen, na odliv jeho klientely nebo odsuzující postoj veřejnosti.

 

Představenstvo ČAK vycházelo i z ustálené judikatury Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, podle něhož je třeba řízení, v němž má dojít k nějakému postihu, ukončit v přiměřené lhůtě, a to i ve složitých případech a případech závažného protispolečenského jednání. V případě JUDr. Kubíčka bylo trestní stíhání zahájeno až po 4 letech od doby, kdy ke skutku mělo dojít a ukončeno bylo po dalších 7 letech, v průběhu nichž byl JUDr. Kubíček 2x obžaloby zproštěn a teprve napotřetí odsouzen.

 

I když soud má možnost uložit trest zákazu činnosti, pomocí které byl trestný čin spáchán (v daném případě zákaz výkonu advokacie), tento trest státní zástupce nenavrhl a soud jej neuložil. I proto představenstvo ČAK dospělo k závěru, že s ohledem na čas, který uplynul, již akutní potřeba vyškrtnutí ze seznamu advokátů u JUDr. Kubíčka dána není.

 

PhDr. Iva Chaloupková,

tisková mluvčí České advokátní komory 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi