Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Kárné řízení s advokátem Mgr. Václavem Láskou

V kárném řízení byla advokátu Mgr. Láskovi udělena pokuta dvě stě tisíc korun – zatím nepravomocně.

Na Mgr. Václava Lásku, advokáta, byla podána v únoru letošního roku kárná žaloba za to, že ve svém veřejném vystoupení nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu a nedodržel pravidla profesionální etiky, když hovořil o tom, že na trestné činnosti, která se dle jeho názoru odehrávala v Dopravním podniku hl. m. Prahy, se podíleli advokáti z AK Šachta&Partners. Tito advokáti na něho podali stížnost, kterou kárný žalobce ČAK vyhodnotil jako důvodnou.

Kárný senát ČAK dne 30. 8. 2013 podanou kárnou žalobu projednal a dospěl k závěru, že Mgr. Láska pochybil a uložil mu kárné opatření – pokutu ve výši 200.000,- Kč.

Rozhodnutí kárného senátu není dosud pravomocné.

Kárně obviněný advokát se může odvolat k odvolacímu kárnému senátu. Pokud se ani pak neztotožní s rozhodnutím kárného orgánu ČAK, může se obrátit na soud se správní žalobou na Českou advokátní komoru. To však již nemá odkladný účinek.

 

PhDr. Iva Chaloupková,
vedoucí odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi