Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výroční zpráva České advokátní komory za rok 2012

  

Výroční zpráva České advokátní komory

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

za rok 2012

 

§ 18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace/

počet rozhodnutí o odmítnutí

 

 

5

 

 

Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou.

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

1

 

 

§ 18 odst. 1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

 

 

0

Celkové náklady soudních
řízení 1.500,- Kč.

§ 18 odst. 1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

 

 

 

0

 

 

§ 18 odst. 1 písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a

 

 

2

Obě stížnosti podle § 16a byly podány pro nespokojenost s vyřízením odvolání, na stížnosti nebylo reagováno a proto byla podána žaloba k soudu, řízení dosud není skončeno.

§ 18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

 

 

0

 

V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany advokátů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace.

 

JUDr. Ladislav Krym v.r.

tajemník

České advokátní komory

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi