Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Podnět k přešetření postupu advokáta JUDr. Vladimíra Zavadila

Tajemník České advokátní komory (ČAK) JUDr. Ladislav Krym podal podnět kontrolní radě ČAK k přešetření informací, zda inzerát „Nevolte Karla Schwarzenberga“ zveřejněný v deníku Blesk v první den 2. kola prezidentských voleb skutečně zadal pražský advokát JUDr. Vladimír Zavadil.

Pokud by se tyto informace potvrdily, mohlo by jít ze strany advokáta o jednání, které bylo v rozporu s čl. 4 odst. 1 usnesení ČAK č. 1/1997 Věstníku – etického kodexu („Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu“).

Kontrolní rada ČAK (nezávislý kontrolní orgán složený z 54 advokátů volených tajnou volbou na sněmu ČAK) je oprávněna přešetřovat podněty a stížnosti na jednání a chování advokátů. Může konstatovat, že advokát neporušil zákon o advokacii ani další stavovské předpisy.

V případě, že však dospěje k názoru, že podané stížnosti či podněty jsou důvodné, její předseda podává v roli kárného žalobce kárnou žalobu.

S kárně obviněným advokátem probíhá pak kárné řízení před kárným senátem.

V kárném řízení může být kárně stíhaný advokát zbaven kárného obvinění nebo mu může být uloženo některé z kárných opatření – od napomenutí, přes veřejné napomenutí, pokutu až do výše stonásobku minimální mzdy, dočasný zákaz výkonu advokacie a vyškrtnutí ze seznamu advokátů – jako nejvyšší kárné opatření.

Pokud advokát s uděleným kárným opatřením nesouhlasí, může se odvolat k odvolacímu kárnému senátu. Pokud ani s jeho rozhodnutím není srozuměn, může se obrátit se správní žalobou k soudu.

vedení ČAK

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi