Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Nový info systém obchodního rejstříku

Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D. informoval ČAK o tom, že byl dokončen a uveden do rutinního provozu nový informační systém obchodního rejstříku ISROR na všech rejstříkových soudech. V provozu je již i většina jeho plánovaných činností.

Nový informační systém je rovněž napojen na základní registry. Plná funkcionalita propojení se základními registry však doposud není plně využita. Rád bych Vás informoval o tom, že ve druhé polovině prosince t. r. budou služby základních registrů již plně integrovány do stávajícího systému obchodního rejstříku a proto se změní i jeho funkcionalita.

Změněno bude zejména:

  • Při ztotožnění údajů fyzické osoby se ve výpise z obchodního rejstříku budou vypisovat (výpis i úplný výpis) informace o jménu a příjmení VELKÝMI PÍSMENY (přesná forma zápisu dat v ROB) a bude aktualizován údaj o adrese trvalého pobytu.
  • Změní-li se údaj o fyzické osobě v ROB (osoba změní příjmení nebo se přestěhuje), upraví se automaticky i data v obchodním rejstříku.
  • V případě ztotožnění fyzické osoby se nebudou ve výpise z obchodního rejstříku uvádět akademické tituly.
  • Údaje o adrese se budou měnit i v obchodním rejstříku v případě, že dojde k jejich změně v rejstříku RUIAN (např. přejmenování ulice).
  • V případě, že bude změna v obchodním rejstříku provedena na základě změny v základním registru, bude toto patrné jednak v rejstříkovém spise (bude založen dokument o změně) a dále v úplném výpise (bude ukončena platnost stávajících záznamů a publikované nové informace). Takto provedené změny budou zřetelně ve výpise označeny. Předpokládáme rovněž, že firma, u které k úpravě údajů došlo, bude následně spravena o změně údajů prostřednictvím systému datových schránek.
  • Budou upraveny inteligentní formuláře tak, aby bylo možné podávat jen bezvadné návrhy na zápis (automatická kontrola vůči základním registrům).
  • Bude ukončena platnost stávajících ZFO formulářů.

S ohledem na skutečnost, že se změny dotknou i advokátů, kteří připravují návrhy zápisu, informuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky s určitým předstihem před termínem spuštění.

Další informace o postupu prací a termínech spuštění jednotlivých služeb budou publikovány na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, část Obchodní rejstřík nabídka „další informace“. Odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti je připraven řešit případné vzniklé problémy.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi