Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výbory a sekce - Sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie

 

Funkce Jméno Adresa
předseda JUDr. Jan Brož tel. 224 941 946
e-mail: advokati@akbsn.eu
Sokolská 60
110 00 Praha
členové Mgr. Miroslav Dubovský Na Příkopě 22
110 00 Praha 1
JUDr. Jiří Hartmann Sokolovská 5/49
186 00 Praha 8
JUDr. Johan Justoň Česká advokátní komora
JUDr. Miroslav Jindrák Zdiměřická 1452
149 00 Praha 4
JUDr. Ladislav Krym Česká advokátní komora
JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA Česká advokátní komora
JUDr. Michaela Střížová Široká 36/5
110 00 Praha 1
Tomáš Zagar 28. října 767/12
110 00 Praha 1

 

Sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie je ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, poradním orgánem České advokátní komory. Sekce není oprávněna podávat závazný výklad právních předpisů a její stanoviska mají pouze charakter odborného vyjádření nebo doporučení.
 

 

Zápis z jednání 4. schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie, dne 14. 12. 2006 doc 90kB
Zápis z jednání 7. schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie, dne 23.10.2007 doc 61kB
Zápis z jednání 5.schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie, dne 20. 2. 2007 doc 101kB
Zápis z jednání 6. schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie, dne 24. 4. 2007 doc 64kB
Zápis z jednání 8. schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie,, dne 5.11.2008 doc 60kB
Zápis z jednání 9. schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie,, dne 3. 5. 2010 doc 96kB
Zápis z jednání 10. schůze sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie, dne 1. 6. 2010 doc 46kB
Zápis ze zasedání sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie ze dne 30. listopadu 2010, doc 70kB
Zápis ze zasedání sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie ze dne 28. března 2011, doc 78kB
Zápis ze zasedání sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie ze dne 6. června 2011, doc 62kB
Zápis z jednání sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie dne 28. 1. 2013, docx 27kB
Zápis ze zasedání Sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie dne 30. září 2013, docx 27kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz