Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Výbory a sekce - Výbor rozpočtový a hospodářský

 

Funkce Jméno Adresa
předseda JUDr. František Smejkal tel. 387 427 884
e-mail: smejkal@volny.cz
Klavíkova 18
370 00 České Budějovice
členové JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA Česká advokátní komora
JUDr. David Uhlíř Opletalova 5
110 00 Praha 1
JUDr. Ladislav Krym Česká advokátní komora
JUDr. Lenka Vidovičová Zámečnická 3a
772 00 Olomouc

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz