Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Česká podnikatelská pojišťovna: výpověď dohody o náhradě nákladů právního zastoupení

S účinností od 1. října 2009 přistoupila Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. k dohodě o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároku poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uzavřené mezi Českou advokátní komorou a Českou kanceláří pojistitelů dne 9. 4. 2009.

Dne 14. 8. 2017 vypověděla Česká podnikatelská pojišťovna citovanou dohodu, což znamená, že od 1. 11. 2017 se již nebude na tuto pojišťovnu vztahovat. Veškeré nároky na náhradu nákladů právního zastoupení vznesené do tohoto data se řídí citovanou smlouvou.

vedení ČAK

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz