Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Šprýmy pro Lidovky

26.6.2017, Lidové noviny, str. 5, Martin Zvěřina

VZPOMÍNKA

Redaktorské setkání s Karlem Čermákem bylo spoluprací s ideálním autorem. Posuďte sami: „Žádné ambice vědecké, umělecké ani profesní či, brr, politické už nemám. Je mi jen líto naší ubohé postkomunistické země a jejích mladších generací...“ Vidí-li takto svou tvorbu sám autor a není to póza, pak je s ním většinou harmonická spolupráce, protože píše hlavně z vnitřní potřeby se vyjádřit a bez postranních úmyslů sebepropagace. Kdo ze současných píšících právníků tohle o sobě může říci?

Autor Čermák měl nejen nadhled daný věkem, ale hlavně uměl psát. Těžko říci, zda se schopnost vyjádřit se srozumitelně a poutavě odnaučuje během studia na právnické fakultě, anebo je to jen „vedlejší účinek“ studia paragrafů, faktem však zůstává, že schopných stylistů jsou mezi právníky jednotky procent.

Formulační schopnosti Karla Čermáka neopouštěly, ani když se věnoval tématům odborným. Bylo mu jasné, že noviny nejsou právnický věstník, a cílem mu bylo, aby čtenář pochopil jeho myšlenku, nikoli aby se vyjádřil „právnicky bezchybně“. Byl též ochoten nechat si do textu sáhnout a respektoval redakční úpravy, což také není samozřejmost. Kdejaký politický hlavoun si totiž myslí, že jeho duchamorné výplody jsou zjevenými pravdami. Toho byl Karel Čermák dalek, možná i díky své ministerské zkušenosti a tomu, že do Lidových novin psával už jako do samizdatu.

V posledních létech psal opravdu pro zábavu, a to nejen svou: jeho články zpravidla sklízely buď radostný souhlas, nebo nasupené odmítnutí. Z redaktorského pohledu je nejhorší komentář, který nevzbudí žádnou emoci, a v novinách vlastně nemá co dělat. Karel Čermák takové nepsal.

Neumím posoudit odborný přínos Karla Čermáka pro tuzemskou justici, avšak o veřejnou debatu se zasloužil mimořádně. Měli jsme jen hrstku podobně schopných a angažovaných právníků. Jemu však nechyběl nadhled: „Jsou to jen samé šprýmy vhodné pro okolí Silvestra...“

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz