Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odešel Karel Čermák...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s hlubokou lítostí a zármutkem jsem přijal zprávu, že včera zemřel JUDr. Karel Čermák, bývalý předseda ČAK a bývalý ministr spravedlnosti.

Odešel moudrý a čestný člověk, vynikající advokát, jeden z hlavních zakladatelů svobodné a nezávislé advokacie po roce 1989. Advokacii zasvětil celý svůj život a zásadním způsobem ovlivnil zejména etické principy jejího výkonu. Jeho úvodníky a fejetony, jimž neúnavně komentoval stavovský život, nám budou velmi scházet.

Čest jeho památce!

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK

 

 

 

 

 
 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz