Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odborníci varují: Hromadné žaloby lze snadno zneužít

17.6.2017, Právo, str. 3, Jindřich Ginter

Dieselgate nebo pokus masově vymoci zpět poplatky bank u hypotečních účtů spojuje jedno: podání hromadných žalob.

V USA jsou běžné. Ve většině evropských zemí, včetně Česka, je však žádný zákon nevymezuje. Podle odborníků by ale hromadné žaloby mohly znamenat právní zemětřesení.

Co soud, to jiná rozhodnutí. Nejen v dané věci, ale i v tom, jak je vůbec jednotně procesně protáhnout soudy. Hromadné žaloby mají z principu sloužit k uplatňování veřejného zájmu. Jenže kvůli legislativnímu vakuu je lze snadno zneužít i k účelovému obohacení hrstky osob či k šíření ideologie.

Zdůraznili to v pátek významní právníci v rámci Stálé konference českého práva, která na půdě parlamentu na vzrůstající rizika a potřebu legislativně ukotvit hromadné žaloby poukázala.

„V celé Evropě panuje obava, že advokáti budou hromadně žalovat spíše pro svůj zájem než pro zájem klientů. Legislativa k hromadným žalobám je potřebná, ale nebude nijak rychle. Rizika jsou vážná,“ prohlásil předseda ústavně-právního výboru parlamentu Jeroným Tejc (ČSSD).

„Zavánějí zneužitím demokracie“

„Právě agresivní způsob uplatňování hromadných žalob v USA nahrává jejich zneužívání,“ míní profesor a advokát Alexander Bělohlávek.

„Je to snadno zneužitelný institut i proto, že má bezprostřední ideologické souvislosti. Může to být ještě silnější prostředek než třeba tweet k prosazování ve skutečnosti čistě zájmových postojů,“ míní právník a zakladatel Stálé konference českého práva Karel Havlíček. Potvrzuje to i docentka práva na Univerzitě Karlově Alena Macková, když uvedla, že hromadné žaloby i v historii bývávaly součástí ideologického boje.

Veřejný zájem

„Než se Pandořina skřínka, jakou hromadné žaloby jsou, otevře, je třeba upozornit na všechna s ní spojená rizika. Hromadná žaloba má souviset se zájmem veřejným,“ dodala Macková.

 „Jsou to žaloby ve stejné věci více lidmi. Touto problematikou zahýbala například kauza bankovních poplatků. Na ní bylo vidět, jak rozdílná jsou rozhodování soudů nejen ve věcné rovině, ale i v procesních záležitostech. Rozdíly nebyly jen mezi kraji, ale i v rámci jednoho města,“ konstatoval Tejc.

Připravit se na institut hromadných žalob musí i soudy. Ty na to ve světle případu bankovních poplatků reagovaly tak, že začaly zřizovat specializované senáty, kde již byli soudci, kteří se s tímto principem seznámili. Jenže senáty mohou vzít za své, pokud Sněmovnou projde návrh ministerstva spravedlnosti, aby všechny soudní případy nepřiděloval kolečkem předseda soudu, ale „centrální justiční počítač“ na ministerstvu spravedlnosti, jemuž se říká generátor.

Nerozhodit už tak složité soukolí

„Počítač by ale nepočítal se specializací soudců. V Poslanecké sněmovně jsou nyní tyto varianty: nezavádět centrální počítačové přidělování vůbec nebo naopak pro všechny typy řízení ihned nebo jen pro insolvence a po třech letech na ostatní řízení či ho pouze aplikovat pro insolvence. Neshodneme se na tom ani v ústavně-právním výboru,“ informoval Tejc.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz