Nepřehlédněte!


Veškeré informace k datovým schránkám advokátů ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ČAK vítá výsledek šetření nezákonných odposlechů obviněného s obhájci, očekává následná opatření

Před nedávnem se Česká advokátní komora (ČAK) vyjádřila k postupu orgánů činných v trestním řízení (policie a státní zastupitelství) v kauze známého česko-íránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha, do jehož trestního spisu policie zařadila přepis odposlechů jeho rozhovorů s obhájci.

Takový postup označila ČAK, stejně jako Unie obhájců ČR (která v této kauze navíc podala i trestní oznámení), za bezprecedentní zásah do základních lidských práv osob na našem území a požadovala vyšetření této záležitosti a vyvození důsledků ze zjištěných pochybení.

Věcí se zabývalo Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). Jak uvedl v médiích 5. 5. 2017 jeho mluvčí Petr Malý, našlo NSZ v kauze podnikatele souzeného za daňové úniky vážná pochybení při nakládání policie s odposlechy a pochybil i dozorový státní zástupce u vazebního řízení se Zadehem.

ČAK většinou do běžících kauz nijak nezasahuje a pokud ano, pak pouze tehdy, má-li problém zásadní význam pro řešení obecných otázek obhajoby, nebo je-li bezprostředně ohrožen výkon základních lidských práv.

Proto oceňuje, že NSZ se věcí důkladně zabývalo a podstatu pochybení diagnostikovalo. ČAK bude vývoj této kauzy nadále sledovat, a to včetně (jak doufá) přijatých opatření, která by měla obdobným pochybením zabránit.


vedení ČAK

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz