Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Studijní a legislativní kolegium ČAK

Funkce Jméno Adresa
předseda JUDr. Vladimír Papež tel. 387 310 675
e-mail: v.papez@quick.cz
náměstí Přemysla Otakara II. č. 32
370 01 České Budějovice 
místopředseda JUDr. Jan Brož  Sokolská 60
120 00 Praha 4 
členové JUDr. Jiří Všetečka Orlická 163
500 03 Hradec Králové 
JUDr. Antonín Mokrý U Prašné brány 3
110 00 Praha 1
JUDr. Petr Poledník Příkop 4
604 12 Brno
JUDr. Milan Kyjovský Poštovská 8 c
Pasáž Alfa
601 00 Brno 
JUDr. Jiří Císař Hrnčířská 55/14
400 01 Ústí nad Labem
JUDr. Roman Premus Masarykovo nám. 225
256 01 Benešov
JUDr. Michal Žižlavský Široká 36/5
110 00 Praha 1
JUDr. Martina Doležalová Česká advokátní komora

Studijní a legislativní kolegium je ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, poradním orgánem České advokátní komory. Kolegium není oprávněno podávat závazný výklad právních předpisů a jeho stanoviska mají pouze charakter odborného vyjádření nebo doporučení.

Zápis z jednání 4. schůze studijního a legislativního kolegia, konané dne 2. 4. 2007 doc 47kB
Zápis z jednání 7. schůze studijního a legislativního kolegia, konané dne 27. 11. 2007 doc 50kB
Zápis z jednání 6. schůze studijního a legislativního kolegia, konané dne 25. 9. 2007 doc 91kB
Zápis z jednání 8. schůze studijního a legislativního kolegia, konané dne 29. 10. 2008 doc 38kB
Zápis z jednání 10. schůze studijního a legislativního kolegia, konané dne 11. 2. 2009 doc 81kB
Zápis ze společného jednání sekce pro legisl. činnost a studij. a legisl. kolegia, dne 12.10.2009, doc 131kB
Zápis ze zasedání studijního a legislativního kolegia, dne 17.02.2010, doc 46kB
Zápis ze zasedání studijního a legislativního kolegia ze dne 7. října 2010, doc 40kB
Zápis ze zasedání studijního a legislativního kolegia, dne 5.11.2012, docx 37kB
Zápis ze zasedání studijního a legislativního kolegia, dne 17.12.2012, docx 28kB
Zápis ze zasedání Studijního a legislativního kolegia ČAK dne 26. února 2013, docx 26kB
Zápis ze zasedání Studijního a legislativního kolegia ČAK dne 20. června 2013, docx 25kB
Zápis ze zasedání Studijního a legislativního kolegia dne 10. ledna 2014, docx 31kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz