Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

 • FOO
 • FOO
 • FOO

POZVÁNKA NA 7. SNĚM ČAK

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,


představenstvo České advokátní komory svolává 7. sněm České advokátní komory na den 22. září 2017 do Prahy. Na sněm jste srdečně zváni!

Místo konání sněmu:

Kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany

Dopravní spojení:

 • pražská hromadná doprava – trasa metra „B“, stanice Vysočanská, výstup nákupní galerie a přes ni do hotelu
 • autem – viz mapka na webových stránkách hotelu – www.cchp.cz/rubrikakontakt

Rámcový program sněmu
(bude upřesněn ve sněmovním čísle BA č. 7-8/2017):

8.00 – 12.30   registrace účastníků sněmu
9.00 – 18.00   pracovní jednání sněmu

 

 • Zahájení sněmu
 • Zpráva o počtu přítomných advokátů
 • Schválení pořadu jednání sněmu
 • Volba předsednictva sněmu a jednotlivých komisí sněmu (volební, mandátová, návrhová)
 • Zahájení voleb do orgánů ČAK (představenstvo, kontrolní rada, kárná komise, odvolací kárná komise) v průběhu pracovní části sněmu – cca 9.30- 12.30
 • Úvodní slovo předsedy ČAK
 • Vystoupení hostů
 • Zpráva předsedy ČAK o činnosti ve volebním období 2013-2017
 • Zpráva předsedy kontrolní rady ČAK o činnosti KR
 • Zpráva předsedy kárné komise ČAK o činnosti KK
 • Zpráva předsedy odvolací kárné komise ČAK o činnosti OKK
 • Zpráva předsedy zkušební komise ČAK o činnosti ZK
 • Předložení návrhů jednotlivých usnesení sněmu, návrhy na usnesení z pléna, rozprava k jednotlivým návrhům s následujícím hlasováním o jednotlivých návrzích
 • Ukončení voleb
 • Obecná rozprava
 • Zpráva návrhové komise
 • Zpráva volební komise o výsledku voleb do orgánů ČAK
 • Plánované zakončení pracovní části sněmu

20.00    společenská část sněmu

 

Kandidátní listiny pro volbu členů orgánů ČAK, pdf 251kB
Registrační formulář na sněm, docx 48kB
Registrační formulář na sněm, pdf 217kB
Rezervační formulář na ubytování, docx 70kB
Rezervační formulář na ubytování, pdf 224kB
Výzva advokátům k navrhování kandidátů, pdf 110kB
Dopis předsedům soudů, pdf 119kB

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz