Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Pobočka Brno – Náplň činnosti

Pobočka zajišťuje:

 • běžnou provozní, technickou, personální  a ekonomickou agendu pobočky
 • vedení recepce, podatelny a sekretariátu pobočky
 • určování advokátů k poskytnutí právních služeb dle § 18  odst. 2 zákona o advokacii
 • vydávání výpisu z matričního listu advokáta nebo advokátního koncipienta, popřípadě z jiné evidence vedené Komorou, kterým se osvědčují údaje zde vedené, včetně vybírání poplatků dle čl. 2 odst. 1 písm. d) a čl. 2 odst. 2 usnesení představenstva č. 9/2005 Věstníku
 • administrativní činnost kárných senátů včetně odvolacího kárného senátu
 • vzdělávání advokátů
 • vzdělávání advokátních koncipientů
 • bezplatnou právní poradnu pro sociálně slabší občany prováděnou brněnskými advokáty
 • provoz informačního a vzdělávacího centra, jehož součástí je i nově zřízená knihovna
 • další úkoly ve smyslu zákona o advokacii, organizačního řádu, kancelářského řádu, úkolů představenstva, příkazů předsedy ČAK a tajemníka ČAK

Úřední hodiny pro vydávání knih o prohlášeních o pravosti podpisů:

          Po – Čt:  08.00 – 12.00          13.00 - 15.30 hod.
V pátek se  knihy nevydávají.
 

Provozní doba pro vydávání ID průkazů advokátům, usazeným evropským advokátům a advokátním koncipientům:
          Po - Čt: 8.00 – 16.00, Pá: 8.00 - 15.00 hod.
Objednat se lze telefonicky na 513 030 111 - Hana Kislická, email: sekr@cakbrno.cz.
Podrobnější informace naleznete ZDE.

Výdejní místo pro ID průkazy, prostory knihovny a seminární místnosti pobočky Brno nejsou bezbariérově přístupné.


Elektronická podatelna pobočky ČAK v Brně:
Elektronická podatelna pobočky ČAK v Brně umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem.
Adresa elektronické podatelny:  epodatelna@cakbrno.cz


Kontakty:
Česká advokátní komora                                  
Pobočka Brno
nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
telefon: 513 030 111
e-mail: sekr@cakbrno.cz

Personální obsazení:

JUDr. Irena Schejbalová - ředitelka pobočky Brno
Mgr. Lenka Danilišin - vedoucí knihovny a vzdělávacího centra
- výchova advokátních koncipientů
Karolína Župková, DiS. - vzdělávání advokátů
- knihy o prohlášeních o pravosti podpisu
Marcela Ridlová - určování advokátů
Hana Kislická - sekretariát


 

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz