Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Organizační změny související s opravami budov ČAK

Vážená odborná i laická veřejnosti!

S ohledem na stav přízemí Kaňkova paláce a havarijní stav celé nádvorní budovy v sídle ČAK v Praze, bylo nutné přistoupit k důkladným opravám a rekonstrukci těchto prostor, což s sebou přináší nutné organizační změny v chodu a provozu některých odborů České advokátní komory. Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace o stěhování pracovníků na provizorní pracoviště, změny telefonních linek, eventuálně i změny pracovní doby. Celý harmonogram rekonstrukcí je připraven tak, aby byl chod ČAK co nejméně omezen.

Děkujeme za pochopení.  Knihovna

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz