Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Povodeň jen urychlila náš kolaps

8.6.2013, Lidové noviny, str. 14, Tomáš Němeček

ROZHOVOR S Janem Tichým o zaplaveném soudu, 130 spisech měsíčně a pokutě pro osmiletého černého pasažéra

Okresní soud v Ústí nad Labem patří mezi nejpřetíženější v zemi. Během doby, co bude zatopen, mu přibudou další stovky spisů. „Zatím nevíme, kdy se vrátíme k běžnému chodu,“ říká soudce Jan Tichý.

* LN Jak pro vás vypadal začátek letošních povodní v Ústí?
Soud je mimo provoz od pondělka. Voda stoupala tak rychle, že hrozilo uzavření obou mostů přes Labe. To se sice stalo až později, ale pro veřejnost byla budova soudu od pondělního rána nepřístupná.

* LN Co jste dělali?
Celé pondělí a úterý jsme vynášeli spisy ze suterénu do prvního a druhého patra. Tam se voda nedostala ani za povodní v roce 2002.

* LN Stihli jste to?
Ano. I za pomoci vězňů, justiční stráže a vězeňské služby.

* LN Jak to v budově vypadá teď?
Soud je v odříznuté čtvrti Střekov. Má odpojenou elektřinu, nefungují servery. V budově jsou všude po chodbách spisy, hlídá ji justiční stráž. Jeli jsme se tam ve čtvrtek s paní předsedkyní podívat. Měli jsme obavy, že bude zatopeno přízemí, kde jsou jednací síně. Ale naštěstí se voda zastavila těsně před nimi. Na zdech a na silnici je vidět, že voda zvolna klesá.

* LN Čím jste se tam dostali?
Myslíte lodí? Ne, po železničním mostě. Musím říct, že kyvadlová doprava Českých drah funguje bezchybně.

* LN Jak se teď v Ústí rozhoduje třeba o vazbách?
Pořád musíme zajišťovat neodkladné úkony: v trestním řízení zejména vazby, v civilním návrhy na předběžná opatření ohledně nezletilých dětí. Kolegové, kteří mají službu, to vyřizují na policii.

* LN Kdy myslíte, že se vrátíte k běžnému provozu?
Až zmizí voda ze suterénu, to je základ všeho. Revizní technik prohlédne elektrické obvody, nahodíme servery... Budovu musí prohlédnout statik a hygienik. Stoprocentně neobnovíme provoz příští týden. Dost možná ani v nejbližších třech týdnech. Takže bude nutné odročit stovky jednání.

* LN Co to pro vás bude znamenat?
My jsme jeden ze tří extrémně přetížených okresních soudů v zemi, spolu s Ostravou a Brnem. Já osobně mám nyní k vyřízení kolem 1400 spisů, přestože jsem jich od začátku roku vyřídil už přes 600, tedy 130 měsíčně. Nemám asistenta, prakticky vše dělám sám, jen se zapisovatelkou. Když řeknu kolegům z jiných okresních soudů, že i přes toto tempo mi stále zbývá k vyřízení více než 1000 věcí, zdráhají se uvěřit. A nejsem jediný, podobně na tom jsou ostatní. Vedení našeho soudu upozorňovalo na naši situaci, kde se dalo, ale žádná pomoc nepřicházela. Asi panoval pocit, že to přece zvládáme. Byli jsme dlouhodobě přetíženi, povodeň jen urychlila kolaps.

* LN Kolik vám osobně přibylo spisů během týdne mimo provoz?
To nevím, a snad ani nechci vědět. Spíše mi teď vadí ty desítky zmařených jednání. Nálada na soudu houstne

* LN Už od povodní v roce 2002 se ví, že okresní – i sousední krajský – soud v Ústí stojí nebezpečně blízko Labe. Ale vždyť se měla stavět nová budova, ne?
Měla. Hodně se o tom mluvilo, padlo územní rozhodnutí, dokonce je vydáno stavební povolení. Do budovy se měl sestěhovat okresní i krajský soud. Ale debaty se vedly, vyšuměly a utichly.

* LN Musí se vlastně stavět, nejde nic pronajmout?
To je otázka na ministerstvo. Nám je jedno, jak to zajistí. Naše budova je hezká, reprezentativní, ale malá a v záplavové oblasti. Už jen to, že spisovna musela být v suterénu, bylo špatně – ale jinde ji nebylo možné umístit. Nějaký pronájem pro nejbližší dobu teď bude stejně nutný: vedení soudu intenzivně pátrá po nějakých střežených skladových prostorách, kam by šlo převézt spisy. To je momentální priorita.

* LN Kolik vás je na soudu?
Soudců by mělo být tabulkově 35. Obsazeno je 32 míst, ale fakticky je nás 26. Tři jsou totiž na mateřské, tři na stáži na krajském soudu. Nejde ale jen o soudce. Chybějí nám asistenti, soudní úředníci i administrativní personál.

* LN Nebylo by nejrychlejší přidělit teď soudcům asistenty?
Samozřejmě. Však o ně pořád žádáme. Ale krajský soud odpovídá, že na ně nejsou peníze. V našich současných podmínkách by myslím bylo oprávněné přidělit asistenta – kvalifikovaného právníka – každému soudci, byť dočasně. Dnes máme na soudu čtyři či pět asistentů. Soudci pracují i po večerech a o víkendech, je to vidět i na jejich zdraví. Fakticky musíme upřednostňovat kvantitu vyřízených věcí nad kvalitou zpracování rozsudků. Což je samozřejmě špatně, s tím se nelze smířit. A pak slyšíme: Vždyť to Ústí zvládá! To je pak demotivující a nálada houstne. Asistenti by byli rychlá a efektivní pomoc.

* LN Mimochodem, jaká byla nálada ve městě během povodní?
Já bydlím úplně mimo zasaženou oblast, takže asi nejsem správný respondent. Ale oproti roku 2002 mi to připadalo klidnější. I mezi lidmi jsem viděl spíš solidaritu a pochopení.

* LN Objevily se zprávy o rabování. Vzali jste někoho do vazby?
Ne. Taky jsem ty zprávy četl, ale policie to nejspíš řeší bez vazby. Advokátská procesní šikana

* LN V roce 2011 se stal ústecký okresní soud – a vy osobně – známý rozhodnutími, podle nichž profesionální vymahači dluhů (inkasní agentury) nemají nárok na náhradu nákladů za advokátní zastoupení. Podle vás je to jádro jejich práce, dopravní podnik si také obvykle nenajímá externí řidiče. Ujal se ten přístup?
Velmi pozvolna a jak u koho. Většina civilních soudců na našem soudu takto rozhoduje. A náš přístup zcela schválil Ústavní soud nálezem z července 2012. U bagatelních pohledávek sice není přípustné odvolání proti rozsudkům, ale kde to možné je (třeba u výroků o nákladech v usneseních nebo v platebních rozkazech), Krajský soud v Ústí nad Labem naše rozhodnutí mění a inkasním agenturám náhradu za advokátní zastoupení přiznává. Drží se nicméně principu přiměřenosti: náhrada nákladů za zastoupení nemá být vyšší než částka, o niž se vede spor.

* LN Co jiné okresní soudy v severních Čechách?
Ani tady není praxe jednotná. Někteří kolegové rozhodují jako my, někteří jako krajský soud.

* LN Proč si myslíte, že to tak je?
Ta nejednotnost vyplývá z... No, nechtěl jsem to nazvat nepochopením, ale asi mi nic jiného nezbude. Ústavní soud vydal dva zásadní nálezy. V březnu 2012 rozhodl obecně – pro náhradu nákladů řízení za advokátní zastoupení má platit princip přiměřenosti, částka nemá být vyšší než předmět sporu. Nález z července 2012 je oproti tomu speciální: týká se vymahačských agentur, které skupovaly pohledávky s cílem obohatit se na náhradách nákladů řízení. My jsme to nazvali zneužitím práva, Ústavní soud šel ještě dál a prohlásil to za procesní šikanu. Souhlasil, že v takových případech není možné přiznat náhradu za advokáta vůbec. Tento nález, pokud vím, je ale ostatními soudy respektován zřídkakdy

* LN Co přesně vás k tomu přístupu tehdy vedlo? Byla za tím nějaká konkrétní zkušenost?
Pohledávky vůči černým pasažérům si na Ústecku vždy vymáhal sám dopravní podnik. Ani si nenajímal advokáty, dělali to jeho zaměstnanci bez právního vzdělání. A jeho úspěšnost byla úplně stejná jako u inkasních agentur. Pak ale začal prodávat pohledávky společnostem Bazcom a Loan Park a najednou jsme ze dne na den viděli rozdíl. Osm nezaplacených jízd jednoho člověka už se nevymáhalo v jednom řízení, ale v osmi. Dluh činil 8 či 15 korun za jízdné plus tisíc korun přirážka – ovšem v každém řízení byly náklady na právní zastoupení osm tisíc korun. Když jste se podíval do obchodního rejstříku, zjistil jste, že jde o společnosti založené skupinou advokátů. Jeden z nich je v každém řízení zastupoval, další advokátka byla v představenstvu... Očividně bylo uměle, úmyslně vytvořeno externí právní zastoupení, aby společnost vydělala na náhradě nákladů. To bylo podle nás zneužití práva.

* LN Mluvíte o tom v minulém čase. Dnes už to neplatí?
Dopravní podnik si pohledávky opět vymáhá sám, neprodává je. Protože je ústecký soud tak přetížený, žaloby Bazcomu a Loan Parku řešíme pořád a ještě nějaký čas budou dobíhat. Nové už ale nechodí.

* LN S vaším přístupem nesouhlasí někteří pražští soudci. Doputovalo ke mně vaše sdělení z minulého týdne, v němž píšete advokátovi vymahačské firmy, že za černou jízdu jakéhosi Davida Duny má nárok pouze na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 8 Kč. Není to už extrém?
Hm, od koho to k vám asi připutovalo... Ale je to nedorozumění. Pár takových výzev jsem poslal, když šlo o černé jízdy malých dětí, ve věku pod deset let. Snažím se o předvídatelnosti rozhodnutí, upozorňuji tím, že věc je možné posoudit jinak, než se žalobce domnívá. V podstatě bych nic takového posílat nemusel, stačilo by se zmínit při jednání. Na jednání však tyto společnosti nejezdí. U dítěte je totiž otázka, zda vůbec bylo způsobilé uzavřít přepravní smlouvu. Dítě má omezenou způsobilost k právním úkonům, plně ji dosahuje až zletilostí. Například ve věku deseti let už se dá obecně předpokládat, že jsou děti natolik vyspělé, aby chápaly, že musí jízdné zaplatit, jinak jim hrozí trest.

* LN Myslíte, že v osmi letech ne?
To je opravdu individuální. Jestli byl natolik vyspělý právě David Duna, to opravdu nevím, ale v řízení to musím zjistit. Je na žalobci, aby označil důkazy k prokázání toho, že přepravní smlouva byla platně uzavřena. A právě na to jsem ho upozornil ještě před jednáním. Jen pro ilustraci, řešil jsem i případ, kdy jeden operátor žaloval pětileté dítě za nezaplacené erotické služby přes mobilní telefon. Rozporuplný pocit

* LN Jste rád, že jste soudce?
Je to takový rozporuplný pocit. Jsem rád, že jsem změnil profesi, ale nejsem rád, že musím funkci soudce vykonávat v těchto pracovních podmínkách. Aže není ani náznak jejich zlepšení, ba naopak.

* LN Proč jste rád, že už nejste advokát?
Advokát prosazuje konkrétní zájmy svého klienta. Soudce ale ničím zájmem vázán není, jen zákonem. Hledá a nalézá právo. To je docela naplňující.

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz