Nepřehlédněte!


Změny související s opravami budov
ČAK – ZDE

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odbor sekretariátu

Pavla Dobrá
tel.:  273 193 113
e-mail: dobra@cak.cz

- sekretářská práce pro tajemníka a výkonného ředitele ČAK;
- administrátor datové schránky ČAK, konverze dokumentů;
- organizace poskytování bezplatných právních porad v Praze;
- informační a přijímací služby;
- koordinace a svod informací z jednotlivých odborů a oddělení ČAK;
- zhotovování vyššího ověření
 

Filip Anton
tel.: 273 193 112
email: sekr@cak.cz

- sekretářská práce pro předsedu, místopředsedy, členy a náhradníky představenstva ČAK;
- sekretářská práce pro odvolací kárné senáty a poradní orgány ČAK;
- archivní a dokumentační služba agendy představenstva ČAK, předsedy, místopředsedů;
- spolkové akce ČAK v tuzemsku;
- využití prostor ČAK pro jednání orgánů;

Útvar technického zabezpečení

Kateřina Herrmannová
tel.: 273 193 117

- elektronická podatelna, přijímání a odesílání emailových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem;
- obsluha datové schránky ČAK.

Magda Šťastná
tel.: 273 193 118

- vedení záznamů o příjmu a odesílání listovní pošty ČAK.

Svinka Jiří
tel.: 273 193 119

- organizace zájemců o bezplatné právní porady v Praze;
- vedení knihy návštěv;
- přístup do hlavní budovy ČAK v pracovní době;
- telefonické spojení přes ústřednu ČAK v hlavní budově.

 

Doporučujeme

Kde nás najdete

FOO

Česká advokátní komora - Kaňkův palác (hlavní budova)
Národní 16
110 00 Praha 1
tel.: +420 273 193 111
e-mail: sekr@cak.cz

FOO

Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác
Nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
tel.: +420 513 030 111
e-mail: sekr.brno@cak.cz